Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Rehability i väst AB

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem

Övriga upplysningar

Boendet har 10 platser, 2 korttidsplatser samt en lägenhet för utslussning.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Skrea kull 309
311 92 FALKENBERG

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Läkemedelsberoende, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykosocial problematik, PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom, ...