HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Iris Utvecklingscenter Mullsjö

Tfn: 0392-375 00
Fax: 0392-375 48

Besöksadress: Habblahester Bjurbäck, 56592 Mullsjö
Postadress: Box 113, 565 23 MULLSJÖ
Föreståndare: Pernilla Fredriksson Beijer, 0392 -375 38
Placeringsansv: Placeringskoordinator, 0200 - 21 77 00
Platsantal: 46
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Strax utanför Mullsjö i Västergötland ligger vår största behandlingsenhet i en naturskön omgivning. Hit kommer vuxna kvinnor och män från 20 år och uppåt, med beroende, psykisk ohälsa och andra livsproblem.

Behandlingen har fokus på hela individen vilket innebär att vi behandlar såväl missbruk/beroende samt psykisk och fysisk hälsa under placeringen. Behandlingen på Iris Utvecklingscenter i Mullsjö är strukturerad utifrån ett veckoschema där grunden är KBT-behandling såväl i grupp som i enskilda samtal. Därutöver erbjuds olika aktiviteter såsom yoga, mindfulness, fysiska aktiviteter, ateljé samt NADA-akupunktur m.m.

Vi bemannar dygnet runt och vår personal har sovande jour på enheten. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende till besökanden vid behov, såsom närstående och vänner.

Behandlingsinnehåll: Behandling Beroende
•KBT-terapi grupp
•KBT-terapi individuella samtal
ÅP – Återfallsprevention
•MI – Motiverande samtal
•Beroendelära
•Medveten närvaro / Mindfulness
•Trädgårdsterapi

Psykisk ohälsa/Omvårdnad
•Inventering psykiskt status
•Konsultläkare, psykiatri och beroende
•Läkemedelsnedtrappning
•Läkemedelsbehandling

Fysisk hälsa
•Friskvårdaktiviteter såsom simning, innebandy, frisbeegolf osv.
•Strukturerade Mindfulness-promenader
•Yoga
•Akupunktur – NADA
•Avslappningsövningar

Social rehabilitering
•Ekonomisamtal / Stöd med ansökningar till Försäkringskassa m.fl.
•Fritidsaktiviteter/helgaktiviteter
•Samarbetsträning
•Skapande aktiviteter
•Träningslägenheter
•ADL-träning

Geografi: Iris Mullsjö är uppbyggt kring det f d pensionatet Habblahester, beläget fem kilometer utanför Mullsjö, tre mil nordväst om Jönköping.

Huvudman: Iris Utvecklingscenter AB

Org nr: 556556-8846

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten bokar tid med Iris Utvecklingscenter för ett studiebesök med klienten. Vid studiebesöket erhåller klient samt uppdragsgivare information om Iris Utvecklingscenter, arbetssätt, mm. Därefter genomförs en strukturerad intervju med aktuell klient och utifrån denna intervju görs en riskbedömning samt matchning mot enheten. Om samtliga parter är enade om placering vidtar en planering mellan socialtjänsten och Iris Utvecklingscenter kring placeringsdatum, behov av avgiftning inför placering samt medicinsk överlämning m.m.

På inskrivningsdagen tar jourpersonal emot klient. De provtar klient, visar boenderum och introducerar klient för övriga boende i det hus klienten skall bo. Därefter får klienten nödvändig information såsom brandrutin och kontaktuppgifter till personal, man går igenom schema och visar runt på enheten. Klienten träffar sjuksköterska och har ett kort inskrivningssamtal samt överlämnar eventuella mediciner. Till sist informeras klienten om vart den skall befinna sig nästkommande vardag, då klient påbörjar sin behandling med 14 dagar i vår introgrupp.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Samtliga enheter vid Iris Utvecklingscenter kan erbjuda komplett neuropsykiatrisk utredning som en tilläggstjänst till ordinarie behandling. Det är ofta ett utmärkt tillfälle att genomföra denna utredning när klienten finns på plats, är drogfri och utan tidsspillan eller störande avbrott kan genomgå samtliga delar av den omfattande undersökningen.

Personer med långvarigt tablettmissbruk som man inte lyckats behandla i öppenvård. Vår läkemedelsnedtrappning är vida överlägsna de som man genomför i öppenvård när det gäller framgång. Detta beror på att vi gör dessa i en trygg och omhändertagande miljö samt i en långsammare takt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling, exempelvis stödboende, Familjehem alternativt Digital terapeut. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

I Stockholm och Jönköping erbjuder vi kvalificerat stödboende, träningslägenheter och skyddat boende. Iris Utvecklingscenters kvalificerade stödboende, träningslägenheter/skyddat boende erbjuder eget boende med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt stöd till de boende. Alla insatser sker i samverkan med klient, nätverk och uppdragsgivare. I Iris träningslägenheter/skyddat boende bor man i ett eget hushåll som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade med husgeråd och tv.

"Iris Utvecklingscenter Mullsjö" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Yoga
ÅP
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Bipolär sjukdom
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO