HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Bodafors behandlings-och utslussningshem

Tfn: 0380-37 15 10
Fax: 0380-37 07 37

Besöksadress: BODAFORS
Postadress: Uddeberg, SE-571 66 BODAFORS
Föreståndare: Kenneth Apelqvist, 0380-371510
Platsantal: 14
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi vänder oss till män med missbruksproblematik, målgruppen är 18 år och uppåt. Vi gör omfattande neuropsykologiska utredningar och har möjlighet att medicinera för ADHD då vi har psykiatriker kopplat till behandlingshemmet.

Behandlingsinnehåll: Bodafors behandlingshem använder sig av KBT- Kognitiv Beteende Terapi som grund. Vi använder oss av ART- Aggression Replacement Training som är ett 10 veckors program med tre sessioner i veckan på vardera 1 timme. Programmet riktar sig till aggressiva personer som behöver hjälp med att hantera sitt temperament.
Vi har även Färdighetsträning för vuxna med ADHD, detta är ett program som riktar sig till diagnostiserade klienter med ADHD, det utgår från Dialektisk Beteende Terapi. Programmet varar i 13 veckor med 1 session i veckan på ca 2 timmar vardera.
Återfallsprevention erbjuds och utgår från KBT. Programmet varar 8 veckor.
CRA- Community Reinforcement Approach erbjuds också och har utvecklats speciellt för personer med beroendeproblematik. Tyngdpunkten ligger på social färdighetsträning och återfallsprevention. Ingår även inslag av funktionsanalys, fritidsrådgivning, problemlösning och tydliga målsättningar.

Individuell samtalsterapi i form av psykolog och/eller KBT terapeut steg 1 erbjuds. Vi har tillgång till läkare och psykiatriker.

Samtalsgrupper där aktuella ämnen som bedöms viktiga för klienterna just vid det tillfället tas upp.

Geografi: I Bodafors som ligger ca 2,3 mil från Nässjö. Vi ligger på landet med tillgång till båt för att fiska.

Huvudman: Bodafors behandl-och utslussningsenhet AB

Org nr: 556343-9958

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska. Norska

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 27§ LVM. Personalhandledning finns.
Pallverkstad finns för sysselsättning.

"Bodafors behandlings-och utslussningshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO