Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Värne HVB

Tfn: 0700-49 55 38

Besöksadress: Söraby 12, Eksjö
Postadress: Söraby 12, 575 94 Eksjö
Föreståndare: Zyla Otovic
Placeringsansv: Sami Rama, 0700495538
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi har 8 platser för både män och kvinnor i åldrarna 21-45 med missbruksproblematik.

Behandlingsinnehåll: Vi utgår från individen och problematiken kring missbruket. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder kring beteenden, relationer, tankemönster och förändringsarbete.

Vi arbetar nära och ger klienterna tid då vi tror att alla människor har ett behov att bli sedda och positivt uppmärksammade. Vi lägger tyngdpunkten på klientens positiva resurser och tillgångar för att stärka individen till ett drogfritt liv. Givetvis tar vi höjd för känd problematik men den är ofta väl beskriven i tidigare insatser.

På Värne HVB arbetar vi med att utforma behandling efter varje enskild individ. Detta gör vi utifrån en noggrann kartläggning initialt kring individens behov utifrån utredningssamtal. Vi som arbetar har ett bred erfarenhet av utredning och samtidig behandling. Vi har därför tillgång till ett brett bord av pedagogiskt kartläggnings och behandlingsmaterial att tillgå. ASI, PIKT och vid behov ADDIS. Utifrån kartläggningen, vårdplanen samt uppdraget arbetar vi i samverkan med klienten fram en individuell genomförandeplan. Vi kan även göra mer ingående Neuropsykologiska utredningar om önskemål finnes.


På Värne HVB erbjuder vi behandlingsupplägg utifrån evidensbaserade metoder såsom gruppbehandlingar, enskilt behandlingsarbete samt enskilda samtal och föreläsningar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT)och psykodynamisk terapi. Vi arbetar även utifrån teorin om kriminalitet som livsstil. Ett kognitivt arbetssätt att hantera och lära känna sina känslor.

Behandlingen är strukturerad efter individens behov av tydlighet och struktur i vardagen. Vi har veckoschema där skillnaden mellan behandling och fritid är tydlig. Social färdighetsträning är en viktig del av behandlingen med möjlighet till studier, praktik, missbruksbehandling, olika aktiviteter såsom fysisk träning, friluftsliv och det dagliga livets sysslor.

Geografi: Värne Hvb ligger i det lilla samhället Värne mellan Eksjö och Vetlanda. Våran fastighet är på 650 kvm fördelat på två våningar med högt i tak och stora sällskapsrum, matsal samt stort kök.

Alla klienter får eget rum med badrum.

Org nr: 559032-8018

Upptagningsområde: Hela Sverige, möjlighet till hämtning finns.

Språk: Engelska, Albanska, Bosniska

"Värne HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ACT
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
ESL
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
Alkohol
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Tillståndsbevis utfärdat av IVO