Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Iris Utvecklingscenter Ryfors - Kvinnobehandling

LEDIG PLATS 10 juli
Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Antal platser: 13
Besöksadress: Mullsjö
Kommun: Mullsjö
Org nr: 556556-8846
Webbplats: http://irisuc.se

Målgrupp

I området Ryfors strax utanför Mullsjö i Västergötland ligger vår behandlingsenhet för kvinnor. Vi vänder oss till kvinnor som behöver ett mindre och enkönat sammanhang för att få förutsättning till arbetsro och möjlighet till förändring. Alla våra behandlingar är individuellt utformade och våra insatser anpassade för att möta upp kvinnors specifika problemställningar och behov. Vi har nattbemanning. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

Behandlingsinnehåll

Psykisk ohälsa

Terapi
•Samtalsbehandling i grupp – terapeutiskt, tematiskt och utbildande
•Enskilda samtal
•Nätverksarbete / Familjesamtal
•Arbete med våld i nära relationer/våldsutsatthet
•Trauma och PTSD-behandling

Omvårdnad
•Inventering psykiskt status
•Konsultläkare, psykiatri
•Läkemedelsnedtrappning
•Läkemedelsbehandling

Social rehabilitering
•Arbete med vardagsstruktur
•Ekonomisamtal / Planering
•Fritidsaktiviteter
•Samverkan med uppdragsgivare för planering av sysselsättning, boendefrågor och eftervård
•Träningslägenheter

Grön hälsa
•Trädgårds- och naturbaserade aktiviteter
•Sinnesstimulering
•Medveten närvaro / Mindfulness
•Kreativ/skapande verksamhet
•Fysisk aktivitet

Beroende/Missbruk
•ÅP – Återfallsprevention
•MI – Motiverande samtal
•Beroendelära
•Medveten närvaro/mindfulness
•Samtalsbehandling
•Läkemedelsnedtrappning

Fysisk hälsa
•Friskvård
•Fysisk träning
•Kvinnohälsa
•Massage
•Yoga
•Akupunktur – NADA

Geografi

I området Ryfors strax utanför Mullsjö i Västergötland ligger vår behandlingsenhet för kvinnor

Huvudman

Iris Utvecklingscenter AB

Org nr

556556-8846

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Socialtjänsten/Uppdragsgivare bokar tid med Iris Utvecklingscenter för ett studiebesök med klienten. Vid studiebesöket erhåller uppdragsgivare samt klienten information om Iris Utvecklingscenter, arbetssätt, mm. Därefter genomförs en strukturerad intervju med klient. Om alla är nöjda efter detta besök vidtar en planering mellan socialtjänsten/uppdragsgivare och Iris Utvecklingscenter ang. när klienten kan skrivas in. Ibland behövs avgiftningar göras innan mm.
Vid inskrivningen tas klienten emot av tilldelad kontaktperson, informeras om hur den närmaste tiden på Iris Utvecklingscenter kommer att se ut. Klienten får också sitt rum och träffar även Iris Utvecklingscenters sjuksköterska för ett samtal, och lämnar också då e v mediciner. Tid bokas också in för inskrivningssamtal med Iris Utvecklingscenters psykiater.

Språk

Engelska.

Övriga upplysningar

Samtliga enheter vid Iris Utvecklingscenter kan erbjuda komplett neuropsykiatrisk utredning som en tilläggstjänst till ordinarie behandling. Det är ofta ett utmärkt tillfälle att genomföra denna utredning när klienten finns på plats, är drogfri och utan tidsspillan eller störande avbrott kan genomgå samtliga delar av den omfattande undersökningen.

Personer med långvarigt tablettmissbruk som man inte lyckats behandla i öppenvård. Våra läkemedelsnedtrappningsarbeten är vida överlägsna de som man genomför i öppenvård när det gäller framgång. Detta beror på att vi gör dessa i en trygg och omhändertagande miljö samt i en långsammare takt.

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

I Stockholm och Jönköping erbjuder vi kvalificerat stödboende, träningslägenheter och skyddat boende.
Iris Utvecklingscenters kvalificerade stödboende, träningslägenheter/skyddat boende erbjuder eget boende med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt stöd till de boende. Alla insatser sker i samverkan med klient, nätverk och uppdragsgivare.
I Iris träningslägenheter/skyddat boende bor man i ett eget hushåll som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade med husgeråd och tv.

Iris Utvecklingscenter Ryfors - Kvinnobehandling ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 010 – 182 87 78
E-postadress: ryf@irisuc.se

Föreståndare:
Lina Romberg, 0392 – 375 12

Placeringsansvarig:
Placeringskoordinator, 010 – 182 87 78

Postadress:
Box 113 565 23 Mullsjö

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
DBT
Familjeterapi
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
Parterapi
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP

Inriktning
Incest
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik

Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4

Målgrupp
Endast kvinnor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO