HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Torpahemmet

Tfn: 0380-373585

Besöksadress: NÄSSJÖ
Postadress: Viebäck Björkhaga, 571 91 NÄSSJÖ
Föreståndare: Daniel Berger, 0723212167
Placeringsansv: Daniel Berger, 0723212167
Platsantal: HVB 22
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Vuxna män och kvinnor med missbruk. Även kriminalitet
Män och kvinnor är åtskilda på två enheter och har ej behandling tillsammans.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån KBT och CRA. Den kristna ideologin genomsyrar verksamheten och skapar en genuint läkande miljö.

Återfallsprevention med kartläggning av missbruksmönster
MI- samtal
VTL-Vägen till Livet vårt program där vi bearbetar 7 olika teman, insikt,ärlighet,vilja,tro, förlåtelse, tillväxt och kroppen. Klienten får eget studiehäfte.
Kriminalitetsprogram för de med kriminalitet som livsstil.

manualbaserade samtal utifrån CRA för den enskilde och
manualbaserade samtal utifrån CRA för den enskilde tillsammans med anhörig (är under utveckling)
KBT med terapeut i specifika fall

kartläggning och målsättning i genomförandeplanen
aktiviteter/sysselsättning för att få social träning och hitta sådant man tycker om att göra
möjlighet till utsluss och sysselsättning på våra LP-kontakter runt om i landet

Geografi: Viebäck utanför Nässjö

Huvudman: Torpahemmet AB

Org nr: 559321-5121

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. Första kontakten tas av placerande myndighet för ett studiebesök, inför placering upprättas ett behandlingsavtal som baserar sig på vårdplan och utredning mm.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Kan vårda rörelsehindrade i vissa fall. Kan vårda enligt 56 § KvaL, vårdvistelse. Kan vårda HIV-positiva. Kan vårda enligt 27§ LVM, kontraktsvård enligt KvaL.

"Torpahemmet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
CRA
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
ÅP
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO