HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ekelidens vård och behandlingshem

Tfn: 0477-107 00
Fax: 0477-101 52

Besöksadress: Mårslätt Ekeliden, TINGSRYD
Postadress: Mårslätt Ekeliden, SE-362 91 TINGSRYD
Föreståndare: Ulrika Metzler-Hammer, 0477-10700
Platsantal: 18
Lagrum: LVM


Målgrupp: Målgrupp 25 år och uppåt män och kvinnor, alkohol-narkotika bland och tablettmissbruk, lättare dubbeldiagnos,ångerstproblematik.

Behandlingsinnehåll: Vi jobbar med samtalsgrupper och individuella samtal. På Ekeliden anpassars behandlingen individuellt för varje klient. I samråd med handläggare utarbetas en behandlingsplan.
Vi använder oss av Mi samtal. Vi jobbar med Återfallsprevention. Vi gör ASI-kartläggningar.Enskilda samtal med KBT-terapeut finns att få . Erbjuder Nada-öron akupunktur.
Vi har läkare hos oss varje vecka.
Vi erbjuder sysselsättning i kök städ och trädgård.
Det finns möjlighet till promenader,gymträning bad och bowling.

Geografi: 3 km från Tingsryds centrum.4,5 milsöder om Växjö och4,5 norr om karlshamn Bra buss-tågförbindelse från båda hållen.

Huvudman: Landstinget Kronoberg

Org nr: 2321000065

Upptagningsområde: Södra Sverige.I mån av plats övriga landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.Studiebesök innan placeringen. Klienten lämna alkohol och urintest vid inskrivningen regler undertecknas.Placeringsavtal skrivs.

Övriga upplysningar: Konsultläkare-psykiatriker,distiktläkare från landstinget Kronoberg sjuksköterska, behandlingspedagoger. Akupunkturbehandling. Kan ta emot klienter med lättare rörelsehinder ex rullator. Kan vårda klienter på § 27 LVM. Ekeliden har personal med KBT utbildning.

"Ekelidens vård och behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVM
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade