Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekelidens vård och behandlingshem

Tfn: 0477-107 00
Fax: 0477-101 52

Besöksadress: Mårslätt Ekeliden, TINGSRYD
Postadress: Mårslätt Ekeliden, SE-362 91 TINGSRYD
Föreståndare: Ulrika Metzler-Hammer, 0477-10700
Platsantal: 18


Målgrupp: Målgrupp 25 år och uppåt män och kvinnor, alkohol-narkotika bland och tablettmissbruk, lättare dubbeldiagnos,ångerstproblematik.

Behandlingsinnehåll: Vi jobbar med samtalsgrupper och individuella samtal. På Ekeliden anpassars behandlingen individuellt för varje klient. I samråd med handläggare utarbetas en behandlingsplan.
Vi använder oss av Mi samtal. Vi jobbar med Återfallsprevention. Vi gör ASI-kartläggningar.Enskilda samtal med KBT-terapeut finns att få . Erbjuder Nada-öron akupunktur.
Vi har läkare hos oss varje vecka.
Vi erbjuder sysselsättning i kök städ och trädgård.
Det finns möjlighet till promenader,gymträning bad och bowling.

Geografi: 3 km från Tingsryds centrum.4,5 milsöder om Växjö och4,5 norr om karlshamn Bra buss-tågförbindelse från båda hållen.

Huvudman: Landstinget Kronoberg

Org nr: 2321000065

Upptagningsområde: Södra Sverige.I mån av plats övriga landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.Studiebesök innan placeringen. Klienten lämna alkohol och urintest vid inskrivningen regler undertecknas.Placeringsavtal skrivs.

Övriga upplysningar: Konsultläkare-psykiatriker,distiktläkare från landstinget Kronoberg sjuksköterska, behandlingspedagoger. Akupunkturbehandling. Kan ta emot klienter med lättare rörelsehinder ex rullator. Kan vårda klienter på § 27 LVM. Ekeliden har personal med KBT utbildning.

"Ekelidens vård och behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning