Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekelidens vård och behandlingshem

Tfn: 0477-107 00
Fax: 0477-101 52

Besöksadress: Mårslätt Ekeliden, TINGSRYD
Postadress: Mårslätt Ekeliden, SE-362 91 TINGSRYD
Föreståndare: Lena Bengtsson
Platsantal: 18


Målgrupp: Målgrupp 25 år och uppåt män, kvinnor i avskilt boende, alkohol-narkotika bland och tablettmissbruk, lättare dubbeldiagnos,ångerstproblematik.

Geografi: 3 km från Tingsryds centrum.4,5 milsöder om Växjö och4,5 norr om karlshamn Bra buss-tågförbindelse från båda hållen.

Huvudman: Landstinget Kronoberg

Org nr: 2321000065

Upptagningsområde: Södra Sverige.I mån av plats övriga landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.Studiebesök innan placeringen. Klienten lämna alkohol och urintest vid inskrivningen regler undertecknas.Placeringsavtal skrivs.

Språk: Finska.Serbokroatiska

Övriga upplysningar: Konsultläkare-psykiatriker,distiktläkare från landstinget Kronoberg sjuksköterska, behandlingspedagoger. Akupunkturbehandling.Taktil beröring. Kan ta emot klienter med lättare rörelsehinder ex rullator. Förutom de 18 platserna är 1 utslussningsplats i speciell lägenheter. Av de 18 platserna är 4 omvårdnadsplatser. Kan vårda klienter på § 27 LVM. Ekeliden har personal med KBT utbildning.

"Ekelidens vård och behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Dubbeldiagnos
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning