Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Avstampet i Norr

Tfn: 0929-552 00

Postadress: Tärnstigen 13, SE-942 34 ÄLVSBYN

Målgrupp: Vår målgrupp är i första hand män i åldrarna 18 år och uppåt.
Vi är ett behandlingshem som kombinerar behandling, som sker i terapigrupper och enskilda samtal under vardagarna, med fritidsaktiviteter som främst sker under helgerna.

Geografiskt läge: Älvsbyn.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Kan vårda rörelsehindrade, HIV-positiva. Personalhandledning finns.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Spelmissbruk
Målgrupp
Endast män
Kvinnor och män