Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Avstampet i Norr

Tfn: 0929-552 00
Fax: 0929-557 52

Besöksadress: Tärnstigen 13, Älvsbyn
Postadress: Tärnstigen 13, SE-942 34 ÄLVSBYN
Föreståndare: föreståndare Christina Tjärnberg, 0929-552 00
Placeringsansv: Jonas Johansson, 0705-343933
Platsantal: 7


Målgrupp: Vår målgrupp är i första hand män i åldrarna 18 år och uppåt.
Vi är ett behandlingshem som kombinerar behandling, som sker i terapigrupper och enskilda samtal under vardagarna, med fritidsaktiviteter som främst sker under helgerna.
Detta medför att matchningen blir bra och att de som kommer till oss är medvetna om att vi bedriver behandling i första hand, men att vi även under helgerna aktiverar oss som en del i behandlingen och motivationsarbetet till fortsatt behandling.

Behandlingsinnehåll: Vår behandlingsfilosofi bygger på ett licenicierat manualstryt 12-stegsprogram som heter Recovery Dynamics med målsättningen att de som kommer till oss ska beredas möjlighet att arbeta med alla 12 steg innan de åker hem.

Modell vi använder bygger på att steg 1-3 är konstaterande och reflekterande steg, där vi arbetar med att konstatera grundorsakerna till beroendeproblematiken i steg 1.

När grundorsaken är konstaterad så presenteras ett handlingsprogram (En lösning på beroendesjukdomen) i steg 2.

Steg 3 handlar om att ta ett beslut att använda sig av reparationsstegen som leder till lösningen av beroendesjukdomen som beskrivs i de så kallade arbets/reparationsstegen i steg 4-9.

När 9 e: steget är avklarat har personen i fråga funnit orsaken till beroendeproblemet, reparerat dessa orsaker, funnit nya sätt att handskas med det som tidigare orsakade problem och kan nu gå in i underhållsarbetet/återfallspreventionen som beskrivs i steg 10-12.
Det är därför vill vi arbeta med alla stegen i behandling, så att personen i fråga är rustad med ordentlig fakta om sig själv och beroendesjukdomen samt har arbetat med att komma till en lösning på beroendet och nu har verktyg att sköta underhållsarbetet/återfallspreventionen på hemmaplan med hjälp av eftervård och självhjälpsgrupperna i exempelvis AA/NA


Vår modell bygger på att man har en generell behandlingstid på tre månader och uppåt för att ges möjlighet att arbeta med hela programmet under behandlingstiden.


Behandlingen kombinerar grupptid med ADL träning och andra aktiviteter för att därigenom öka motivationen till en livsstilsförändring.

Geografi: Älvsbyn.

Huvudman: Avstampet i Norr AB

Org nr: 556630-1973

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontinuerlig intagning. Ansökan sker direkt till kollektivet via placerande handläggare, studiebesök för den aktuelle klienten är önskvärt.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Kan vårda rörelsehindrade, HIV-positiva. Personalhandledning finns.

"AB Avstampet i Norr" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ART
Minnesota
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Spelmissbruk
Målgrupp
Endast män
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO