HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Alfagruppen Öjebyn

Tfn: 0911-659 45
Fax: 0911-602 05

Besöksadress: Alfagränd 5, Öjebyn
Postadress: Box 13, SE-943 21 ÖJEBYN
Föreståndare: Verksamhetschef Bo Dahlberg, Förest. Lena Enqvist, 0911-659 49
Placeringsansv: Gerd Bergman, 0911-659 46
Platsantal: 32


Målgrupp: Från 18 år, män/kvinnor, alkohol/drog och tablettberoende. Medberoende män och kvinnor över 18 år. Personer i behov av förlängd behandling i s k halvvägshus.

Behandlingsinnehåll: Behandling enligt Minnesotamodellen, AA:s 12-stegsprogram för tillfrisknande, med starka inslag av kognitiv beteendeterapi, samt strategier där anhöriga är djupt engagerade i behandlingen. I behandlingen ingår föreläsningar, gruppterapi, individuella samtal, etisk rådgivning, familje- och anhöriggrupp. Det finns olika behandlingsgrupper som t ex förlängd behandling, kvinnogrupper, återfallsförebyggande behandling, ART-träning och kriminalitetsförebyggande behandling. Behandlingen är väl strukturerad med män och kvinnor i separata grupper med motivationshämmande aktiviteter som vi erfarenhetsmässigt vet är verksamma, när det gäller att bryta ett destruktivt livsmönster.

Geografi: 5 km norr om Piteå.

Huvudman: Alfa Rehab AB

Org nr: 556274-9951

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till behandlingsenheten.

Språk: Svenska/ Engelska.

Övriga upplysningar: Behandling enligt Minnesotamodellen
Fördjupad behandling för kvinnor och män, samt rikstäckande eftervård.

"Alfagruppen Öjebyn" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
Minnesota
Diagnosgrupp
Alkohol
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Sexuella övergrepp
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO