HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Alfagruppen Öjebyn

Tfn: 0911-659 45
Fax: 0911-602 05

Besöksadress: Alfagränd 5, Öjebyn
Postadress: Box 13, SE-943 21 ÖJEBYN
Föreståndare: Verksamhetschef Bo Dahlberg, Förest. Lena Enqvist, 0911-659 49
Placeringsansv: Gerd Bergman, 0911-659 46
Platsantal: 32
Lagrum: LVM


Målgrupp: Från 18 år, män/kvinnor, alkohol/drog och tablettberoende. Medberoende män och kvinnor över 18 år. Personer i behov av förlängd behandling i s k halvvägshus.

Behandlingsinnehåll: Behandling enligt Minnesotamodellen, AA:s 12-stegsprogram för tillfrisknande, med starka inslag av kognitiv beteendeterapi, samt strategier där anhöriga är djupt engagerade i behandlingen. I behandlingen ingår föreläsningar, gruppterapi, individuella samtal, etisk rådgivning, familje- och anhöriggrupp. Det finns olika behandlingsgrupper som t ex förlängd behandling, kvinnogrupper, återfallsförebyggande behandling, ART-träning och kriminalitetsförebyggande behandling. Behandlingen är väl strukturerad med män och kvinnor i separata grupper med motivationshämmande aktiviteter som vi erfarenhetsmässigt vet är verksamma, när det gäller att bryta ett destruktivt livsmönster.

Geografi: 5 km norr om Piteå.

Huvudman: Alfa Rehab AB

Org nr: 556274-9951

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till behandlingsenheten.

Språk: Svenska/ Engelska.

Övriga upplysningar: Behandling enligt Minnesotamodellen
Fördjupad behandling för kvinnor och män, samt rikstäckande eftervård.

"Alfagruppen Öjebyn" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
Inriktning
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO