HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Alfagruppen Öjebyn

Tfn: 0911-659 45
Fax: 0911-602 05

Besöksadress: Alfagränd 5, Öjebyn
Postadress: Box 13, SE-943 21 ÖJEBYN
Föreståndare: Verksamhetschef Hanna Norbeck, 0911-659 49
Placeringsansv: Linda Backman, 0911-659 46
Platsantal: 32
Lagrum: LVM


Målgrupp: Från 18 år, män/kvinnor, alkohol/drog och tablettberoende. Medberoende män och kvinnor över 18 år. Personer i behov av förlängd behandling.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsmetoder
På Alfagruppen fokuserar vi inte bara på missbruk och beroende. För oss är det lika viktigt med alla aspekter av psykisk hälsa. Det kan till exempel handla om hantering av stress, ångest, depressioner och relationssvårigheter.

Vår behandling bygger på evidensbaserade metoder, många års erfarenhet samt stort engagemang och hjärta. Vi tror på att behandla hela individen och tar hänsyn till såväl fysiska, mentala, känslomässiga och sociala aspekter av tillfrisknande.

All vår behandling har sin grund i den klassiska 12-stegsmetoden med starka inslag av KBT samt strategier där anhöriga är engagerade i behandlingen. Vår metod fokuserar på att arbeta strukturerat, stegvis mot personlig utveckling, insikt och återhämtning. Som komplement erbjuder vi enskild psykoterapi med fokus på självstärkande arbete samt ex. trauma- och sorgebearbetning.

Vi har även kvinnobehandling med utgångspunkt i kvinnors specifika frågor och problemställningar. Här får kvinnor möjlighet att träffa andra kvinnor med samma erfarenheter som de, där samtal, trygghet och samvaro är centralt.

Vad ingår i behandlingen?

• Tillgång till ett engagerat rehabiliteringsteam av erfarna specialister inom beroendevården; terapeuter, sjuksköterska, psykiatriker, psykoterapeut och psykolog.

• Vid behov enskilda samtal med psykoterapeut/ psykolog som komplement till vår behandling med fokus på t.ex. trauma, sorg.

• Behandling i mindre grupper med max 9 klienter.

• Individuell behandlingsplan som utfärdas efter individens förutsättningar med ett nära stöd och handledning av personal.

• Strategisk och strukturerad behandling med metoder som KBT, MI, CRA och 12-stegsprogrammets principer.

• Social inventering, socialt stöd samt planering.

• Yoga och avslappning/ meditation, simning, gym, musikrum, konstrum och bastu.

• Personal dygnet runt.

• 11 månaders efterbehandling skräddarsydd utifrån dina behov

Geografi: 5 km norr om Piteå.

Huvudman: Alfa Rehab AB

Org nr: 556274-9951

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till behandlingsenheten.

Språk: Svenska/ Engelska.

"Alfagruppen Öjebyn" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
Inriktning
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO