HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Behandlingshemmet Renkronan AB

Tfn: 0929-300 45 vx

Postadress: Västra Vidselsvägen 5, SE-942 95 VIDSEL

Målgrupp: Kvinnor och män från 18 år och äldre som har alkohol-/drog-/tablettberoende. Medberoende kvinnor och män från 18 år.
Tillgång till avgiftningsenhet i nära anslutning till behandling.

Geografiskt läge: Vidsel.

Övriga upplysningar: Förutom de 30 platserna finns 5 avgiftningsplatser. Personalhandledning finns. Kan vårda rörelsehindrade.
Vi har tillgång till hyreslägenheter vid utslussärenden.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Kvinnor och män
Par