Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Behandlingshemmet Renkronan AB

Tfn: 0929-300 45 vx

Postadress: Västra Vidselsvägen 5, SE-942 95 VIDSEL

Målgrupp: Kvinnor och män från 18 år och äldre som har alkohol-/drog-/tablettberoende. Medberoende kvinnor och män från 18 år.
Tillgång till avgiftningsenhet i nära anslutning till behandling.

Geografiskt läge: Vidsel.

Övriga upplysningar: Förutom de 30 platserna finns 5 avgiftningsplatser. Personalhandledning finns. Kan vårda rörelsehindrade.
Vi har tillgång till hyreslägenheter vid utslussärenden.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Sexuella övergrepp
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Kvinnor och män
Par