Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Älvstorps vårdhem

Tfn: 0587-131 30, 131 34
Fax: 0587-133 00

Besöksadress: NORA
Postadress: Box 14, 713 21 NORA
Föreståndare: Johannes Eriksson
Placeringsansv: Kristin Bakkom, 073 536 7335
Platsantal: 53
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vuxna män och kvinnor. Alkoholmissbruk med lättare psykiska pålagor

Behandlingsinnehåll: Älvstorps vårdhem startade 1975 och är därigenom ett av Sveriges äldre behandlingshem för personer med alkoholberoende. Vi tror på hög personaltäthet med hög kompetens och har förutom behandlare, psykolog, socialpedagog, läkare och sköterskor anställda hos oss. Verksamheten har sedan starten utvecklat och förfinat behandlingsmetoderna och vi besitter idag en unik erfarenhetsbank avseende vår målgrupp. Allt vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet med bevisade goda resultat. Vi erbjuder våra gäster en personaltät och högkvalitativ vård, i mycket ändamålsenliga lokaler. Detta gör också att vi har goda möjligheter att skräddarsy gästens vistelse och erbjuda en meningsfull och givande tillvaro.

Vår personal är utbildade i MI (motiverade samtal) och vi har KBT-specialiserad psykolog på plats. Vår vård är KBT-influerad, och handledning för personalen av KBT-specialiserad psykolog erbjuds förlöpande. Vi har ett salutogent synsätt, där vi alltid strävar efter att varje gäst skall uppnå KASAM (känsla av sammanhang). Inte sällan har våra gäster en lägre känsla av sammanhang, vilket innebär att de har svårare att hantera påfrestningar, livet igenom.

En gästs vistelse hos oss baseras alltid på ett individuellt behandlingsprogram. Programmet etableras tillsammans mellan gästen, placeringsansvarige och oss. Här definieras målsättningen med vistelsen, och vårt uppdrag. Vi har alltid ett holistiskt perspektiv på varje gäst, och tar hänsyn till sociala, somatiska och psykiska förhållanden, med målet att bibehålla och förstärka individens förmåga och färdigheter. Målet är att få varje gäst engagerad och delaktighet i sin egen behandling och stödja deras egen autonomi.

Exempel på behandlingsinslag är återfallsprevention, MI, stödsamtal, KBT-samtal, förstärkande av självförtroende, etablerande av sunda vanor, social träning, mm. Vistelsen hos oss ger alltid gästen goda möjligheter till att umgås med andra såväl som att göra saker på egen hand.

Vi har ända sedan starten 1975 betraktat kosten hos oss som vårt adelsmärke och som en viktig del i våra gästers vistelse. Hos oss skall maten alltid vara lagad från grunden av våra egna kockar och den skall alltid vara välsmakande, välbalanserad och näringsrik.

Vi kan erbjuda tjejgrupp. Vi kan också erbjuda utslussningsboende samt olika former av psykologutredningar. Fritidsaktiviteter erbjuds i form av gymnastik och träningslokal, biljard, bordtennis, kortspel, bingo, underhållning, utomhuspool, resor och utflykter mm.

Hela vårdhemmet är om- och tillbyggt till lägenheter enligt socialstyrelsens normer. Alla våra gäster har när de vistas hos oss en egen lägenhet innehållandes köksdel, rum, våtenhet med tvättmaskin, tumlare, dusch och toalett. Ytan är ca 40 m².

Geografi: Nora kommun.

Huvudman: Älvstorps Vårdhem AB

Org nr: 556188-6218

Upptagningsområde: Vi tar emot brukare från hela Sverige. Har generellt sett goda möjligheter att hämta och lämna brukare på plats i hemkommunerna.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till Älvstorps vårdhem.

Språk: Svenska och engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda rörelsehindrade. Personalhandledning finns. Vi är bra på komplicerade och udda individer då vi har duktig personal. Vi "bryr oss" och är engagerade. Verksamheten har funnits sedan 1975.

"Älvstorps vårdhem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast kvinnor
Endast män
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO