Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Älvstorps vård-och behandlingshem AB

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Antal platser: 48
Besöksadress: Hitorpsvägen 6, NORA
Kommun: Nora
Org nr: 556188-6218
Webbplats: http://www.vardhem.se

Målgrupp

Vuxna män och kvinnor. Missbruksproblematik och lättare psykiska besvär.

Behandlingsinnehåll

Älvstorps vårdhem startade 1975 och är därmed ett av Sveriges äldre behandlingshem för personer med alkoholberoende. Vi tror på hög personaltäthet med hög kompetens och har förutom behandlare även psykolog, socialpedagog, KBT-Steg 1 terapeut, läkare och sköterskor anställda hos oss. Verksamheten har sedan starten utvecklat och förfinat behandlingsmetoderna och vi besitter idag en unik erfarenhetsbank avseende vår målgrupp. Allt vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet med bevisade goda resultat. Vi erbjuder våra gäster en personaltät och högkvalitativ vård i ändamålsenliga lokaler. Detta gör att vi har goda möjligheter att skräddarsy gästens vistelse och erbjuda en meningsfull och givande tillvaro.

Personalen är utbildad i MI (motiverade samtal) och vi har KBT-specialiserad psykolog på plats. Vår vård är KBT-baserad och handledning för personalen av KBT-specialiserad psykolog erbjuds fortlöpande. Vi har ett salutogent synsätt med ständig strävan efter att varje gäst skall uppnå KASAM (känsla av sammanhang). Inte sällan har våra gäster en lägre känsla av sammanhang, vilket innebär att de har svårare att hantera påfrestningar, livet igenom.

En gästs vistelse hos oss baseras på ett individuellt behandlingsprogram. Programmet etableras i samråd mellan gästen, placeringsansvarig och oss. Här definieras målsättningen med vistelsen och vårt uppdrag. Vi har ett holistiskt perspektiv på varje gäst och tar hänsyn till sociala, somatiska och psykiska förhållanden, med strävan mot att bibehålla och förstärka individens förmåga och färdigheter. Målet är att få varje gäst engagerad och delaktig i sin egen behandling och stödja deras egen autonomi.

Exempel på behandlingsinslag är återfallsprevention, MI, stödsamtal, KBT-samtal, förstärkande av självförtroende, etablerande av sunda vanor, social träning, mm. Vistelsen hos oss ger gästen såväl goda möjligheter till att umgås med andra såväl som att göra saker på egen hand.

Ända sedan starten 1975 har kosten betraktats som vårt adelsmärke och är en viktig del i våra gästers vistelse. Hos oss skall maten vara lagad från grunden av våra egna kockar och den skall alltid vara välsmakande, välbalanserad och näringsrik.

Älvstorps erbjuder vid behov utslussningsboende samt olika former av psykologutredningar. Fritidsaktiviteter erbjuds i form av gymnastik och träningslokal, biljard, bordtennis, kortspel, bingo, underhållning, utomhuspool, resor och utflykter mm. Ett uppskattat inslag är även vår tjejgrupp där kvinnliga gäster får en stund med avkoppling, pyssel och tjejsnack.

Hela vårdhemmet är om- och tillbyggt till lägenheter enligt socialstyrelsens normer. Varje gäster har vid sin vistelse hos oss en egen lägenhet innehållandes köksdel, rum, våtenhet med tvättmaskin, tumlare, dusch och toalett. Ytan är ca 40 m².

Geografi

Nora kommun.

Huvudman

Älvstorps Vårdhem AB

Org nr

556188-6218

Upptagningsområde

Vi tar emot brukare från hela Sverige. Har generellt sett goda möjligheter att hämta och lämna brukare på plats i hemkommunerna.

Inskrivningsförfarande

Ansökan direkt till Älvstorps vårdhem.

Språk

Svenska och engelska.

Övriga upplysningar

Kan vårda rörelsehindrade. Personalhandledning finns. Vi "bryr oss" och är engagerade. Verksamheten har funnits sedan 1975.

Älvstorps vård-och behandlingshem AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0587-131 30, 131 34
Fax: 0587-133 00
E-postadress: info@vardhem.se

Föreståndare:
Verksamhetschef: Madeleine Ritzman

Placeringsansvarig:
010-7882290

Postadress:
Box 14 713 21 NORA

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi

Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Inlärningsvårigheter

Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Kvinnor och män
Par

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO