Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Framsteget Behandlingshem AB

Tfn: 070-3293259

Besöksadress: ÖREBRO ERVALLA
Postadress: Ervalla 251, 718 95 ÖREBRO ERVALLA
Föreståndare: Håkan Nordmark, ‭+46 70-329 32 59‬
Placeringsansv: Håkan Nordmark, +46 70-329 32 59
Platsantal: 12 + 6 i utslusslägenheter.
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Män 18 och uppåt. Missbruk. Kriminalitet. Spel. Psykisk ohälsa

Behandlingsinnehåll: Tolvstegsbehandling med Grund-Fortsatt behandling-Insluss KBT, CRA, MET, Neurofeedback. Psykolog.
Behandlingen kan påbörjas vart som helst i behandlingstrappan beroende på bland annat beställning och tidigare behandlingar. Framsteget Gör allt frånutredning, grundbehandling till insluss med arbete och studier.

Geografi: Två mil norr om Örebro.

Huvudman: Framsteget Behandlingshem AB

Org nr: 556589-0794

Upptagningsområde: Sverige

Inskrivningsförfarande: Direktintagning efter avgiftning och matchning.

Språk: Engelska. Tolk vid behov

"Framsteget Behandlingshem AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
12-stegsprogram
DBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO