Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Brinkens Behandling

Tfn: 013-12 12 44
Fax: 013-12 12 44

Besöksadress: Risbrinksgatan 5, Linköping
Postadress: Risbrinksgatan 5, SE-582 44 LINKÖPING
Föreståndare: 070-309 12 44
Placeringsansv: Mats Johansson, 073-6829825
Platsantal: 20 varav 13 i boende och 7 öppenvård
Lagrum: SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Behandling med grund i AA:s 12-stegsprogram för tillfrisknande. Behandlingen är fokuserad på missbruk-beroende-personlighetsbild och kriminalitet. Målsättningen är fullständig drogfrihet, personlig utveckling, individuell mognad och ett socialt anpassat liv. Behandlingen är individorienterad men sker mestadels i grupp. Behandlingens olika delar genomförs i kvinnogrupp, mansgrupp och blandad grupp liksom i minigrupp och i enskilda samtal. Delar av kognitiva, realitets och lösningsfokuserade terapiformer är tydliga. Behandlingen innehåller gruppterapi, redovisningar, speglingar feedbacks, teman, individuella samtal, föreläsningar, litteratur, AA/NA-möten, social träning, strukturerat kriminalitetsprogram liksom avspänning, meditation, taktil massage och akupunktur. Individuellt anpassad återfallsbehandling med återfallsprevention. Individanpassad utslussning och två års eftervård. Återvändardagar och eftervårdssamtal ingår liksom anhörigdagar och möjlighet till par- och familjesamtal.

Geografi: Linköping.

Huvudman: Roger Klaar Rehabilitering AB

Org nr: 556661-6578

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Övriga upplysningar: Tillgång till psykiater och psykolog varför tilläggsdiagnoser utöver beroende kan behandlas.

"Brinkens Behandling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
MI, motiverande samtal
Minnesota
Diagnosgrupp
Alkohol
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO