Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Villa Andrum HVB

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem

Målgrupp

Vision Omsorgs enhet Villa Andrum bedrivs som HVB-hem för samsjukliga män i åldrarna 22-65 år.

Geografiskt läge

Villa Andrum är beläget i Söderköpings kommun, 1,5 mil från Norrköping.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Graninge Prästgård
61431 Söderköping

Sökkategorier

Lagrum
LPT, LRV, LVM, SoL 7.1.3, SoL 4.

Målgrupp
Endast män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska ...