HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Andrum HVB

Tfn: 0766477138

Besöksadress: Graninge Prästgård, Söderköping
Postadress: Graninge Prästgård, 61431 Söderköping
Föreståndare: Therese Holm, 073-0295259
Placeringsansv: Fredrik Wretman, 0766477138
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.3, SoL 4.1


Målgrupp: Vision Omsorgs enhet Villa Andrum bedrivs som HVB-hem för samsjukliga män i åldrarna 22-65 år.

Behandlingsinnehåll: Grunden i verksamheten vilar på Stress och sårbarhetsmodellen och de metoder vi använder i verksamheten är CRA, KBT, MRT, TA och ART. Vi praktiserar även självhjälpsmetoder så som Tapping och Havening för att lära klienten att själv lindra stress- och ångestpåslag. I vårt behandlingsupplägg strävar vi alltid efter att varva en kognitiv aktivitet med en fysisk aktivitet.
Anledningarna till att vi väljer att låta verksamheten vila på Stress och sårbarhetsmodellen är flera och de främsta är:
- En daglig riskbedömning
- Rätt daglig insats och krav i relation till klientens förmåga.
- Skapa en förståelse hos klienter om deras egen coping
- Skapa en förståelse hos personal om klientens funktion som ger trygghet och skapar förändring.

Vår samlade kompetens inom psykiatri, neuropsykiatri och problemskapande beteende gör att DIN klient med särskilda behov får SIN chans hos oss!

Se vår hemsida för utförlig info om oss.

Geografi: Villa Andrum är beläget i Söderköpings kommun, 1,5 mil från Norrköping.

Huvudman: Vision Omsorg AB

Org nr: 5567685101

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vid förfrågan från uppdragsgivare har föreståndaren ansvar för att i samverkan med uppdragsgivare, klient och medarbetare genomföra en adekvat riskbedömning.

Klienten får skriftlig information om vad som gäller på behandlingshemmet.

Övriga upplysningar: På Villa Andrum har vi två team som består av 3 behandlare/team som delar på ansvaret för våra klienter. Kompetensen inom teamen består av behandlings- och familjepedagoger, alkohol –och drogterapeuter, socionomer och beteendevetare. På Villa Andrum finns, förutom personal i teamen, också tillgång till Sjuksköterska, Kurator, Psykiatriker, Behandlingsansvarig samt en Föreståndare.

Vi är registrerade i Vårdgivarregistret och kan administrera LARO.

"Villa Andrum HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Tillståndsbevis utfärdat av IVO