HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nämndemansgården Blentarp

Tfn: 046-20 75 00

Postadress: Nämndemansvägen 1, 275 63 BLENTARP

Målgrupp: Vuxna kemiskt beroende män/kvinnor, alkohol/narkotika/läkemedel. Separat kvinnoavdelning. Familjeprogram. Separat behandling av ungdomar, vilka är nära anhöriga till alkoholister. Halvvägshus. Öppenbehandling i Stockholm.

Geografiskt läge: 2,5 mil öster om Lund.

Övriga upplysningar: Vård enl 27 P LVM. Vård enl 34 P KvL och kontraktsvård. Kan vårda HIV-positiva. Personalhandledning finns. Av de 75 platserna är 43 för män, 17 för kvinnor, 15 familjehemsplatser.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Borderline
Dubbeldiagnos
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Målgrupp
30 år och uppåt
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar och flickor