HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ramlösa Social Utveckling

Tfn: 042-29 02 60

Postadress: Norra Strandgatan 13, 25220 HELSINGBORG

Målgrupp: Vuxna och ungdomar från 16 år samt par med missbruksproblem och samsjuklighet..

Geografiskt läge: Företaget har sitt säte och administration i Helsingborg
Familjehemmen finns lokaliserade i Skåne, Halland samt i Göteborgsområdet.

Övriga upplysningar: Vi har hög personaltäthet, max åtta klienter per behandlare, och strävar efter teamarbete vilket borgar för hög kvalitet och tillgänglighet. Personal finns tillgänglig sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 4.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor