HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Kurera Stöd & Boende

Tfn: 0735028028

Postadress: Malmö

Målgrupp: Vi erbjuder öppenvård med eller utan boende. Vi vänder oss till individer som vill bryta sitt negativa levnadsmönster med exempelvis kriminalitet, missbruk eller annan psykosocial problematik.

Geografiskt läge: Skåne

Övriga upplysningar: Arktis Omsorg erbjuder även tillägg av kartläggning enligt BBIC, familjestärkande öppenvård samt utslusskontakt.

Lagrum: SoL 4.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
30 år och uppåt
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Gravida