HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kurera Stöd & Boende

Tfn: 0735028028

Postadress: Malmö

Målgrupp: Vi erbjuder öppenvård med eller utan boende. Vi vänder oss till individer som vill bryta sitt negativa levnadsmönster med exempelvis kriminalitet, missbruk eller annan psykosocial problematik.

Geografiskt läge: Skåne

Övriga upplysningar: Arktis Omsorg erbjuder även tillägg av kartläggning enligt BBIC, familjestärkande öppenvård samt utslusskontakt.

Lagrum: SoL 4.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Gravida