HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Avenbokens Behandlingshem

Tfn: 040-345915

Postadress: Avenboksgatan 5, SE-213 63 MALMÖ

Målgrupp: Avenbokens Behandlingshem : Män fr o m 20 år,
Avenbokens ReBo: Män och kvinnor 40-70 år

Geografiskt läge: Villaområde i centrala Malmö.

Övriga upplysningar: Se utförlig info på malmo.se/avenboken. Vård enligt 56 § KvaL samt kontraktsvård, vård enligt 27§ LVM. Kontinuerliga droganalyser.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Missbruk
Narkotika
Målgrupp
Endast män