Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Minnesota Behandlingscenter AB

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem

Målgrupp

Beroendepersoner som önskar förändring av sin livssituation. Män, kvinnor & par är välkomna.

Geografiskt läge

Malmö.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Claesgatan 12
SE-214 26 MALMÖ

Sökkategorier

Lagrum
LVM, SoL 7.1.

Målgrupp
Kvinnor och män, Par

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Läkemedelsberoende, Missbruk, Narkotikaberoende