Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

LARO Ängsätra

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem

Målgrupp

LARO Ängsätra vänder sig till personer som har substitutionsbehandling.

Geografiskt läge

LARO Ängsätra är finns ute på vackra Österlen strax utanför Tomelilla i Skåne.

Övriga upplysningar

LARO Ängsätra vänder sig till personer som har substitutionsbehandling.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Bollerup Norratorp
273 94 Tomelilla

Sökkategorier

Lagrum
LVM, SoL 4.

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
Antisocial personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Läkemedelsberoende, Missbruk, Narkotikaberoende