Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

HVB Katrineberg

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Antal platser: 12
Besöksadress: Sköldhemsvägen 3, Sköldinge
Kommun: Katrineholm
Org nr: 559118-0806
Webbplats: http://www.katrinebergomsorg.se

Målgrupp

Katrineberg Omsorg AB är ett HVB-hem där kvinnor mellan 21–65 år med missbruk-beroende- och samsjuklighetsproblematik är välkomna.

Behandlingsinnehåll

Katrineberg Omsorg erbjuder individbaserade behandlingsprogram utifrån den enskildes behov. Vi är en flexibel verksamhet som arbetar utifrån tron på att alla människor är värda en chans. Vårt mål är att forma behandlingen utifrån individens förutsättningar och behov. Vårt förhållningssätt är relationellt och att motivera och stödja varje enskild individ är ett naturligt inslag i allt arbete som vi bedriver.

För att uppnå våra mål har vi samlat en gedigen kompetens inom exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi, återfallsprevention (ÅP), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Schematerapi och mindfullness. Vi har också möjlighet att arbeta med konsulter för att uppfylla varje enskild individs behov. Vi är även specialiserade inom anknytningsteori.

Vi har möjlighet att erbjuda både individuella samtal samt olika grupper, även detta med hänsyn till individens önskemål och förmågor. Vi anser att det är viktigt att arbeta förberedande med livet efter avslutad behandling och därför är till exempel arbetsplatsförlagd färdighetsträning ett viktigt inslag under vistelsen hos oss och till vår hjälp har vi flera samarbetsföretag. För att uppnå en varaktig livsförändring tror vi att känslan av sammanhang och sunda nätverk är en avgörande faktor. Vi kommer därför att arbeta för att de klienter som vistas hos oss ska kunna återfå sina tidigare sunda relationer, förbättra relationen till sina anhöriga och verka för nya sunda sammanhang. Vi kommer därför att erbjuda olika former för anhörigstöd och arbeta med olika relationella teman.

Vår verksamhet är belägen i en naturskön omgivning där vi har en strukturerad boendemiljö som är uppbyggd för att främja hälsa och välmående bland annat genom möjligheter till olika fysiska aktiviteter men också genom gemenskap och en strukturerad livsstil för att underlätta återanpassning i samhället efter avslutad behandling.

Geografi

Katrineberg Omsorg AB ligger vackert inbäddad på en höjd i Sköldinge samhälle. Sköldinge ligger 1 mil från Flen och 1,5 mil från Katrineholm.

Huvudman

Katrineberg Omsorg AB

Org nr

559118-0806

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Inför en placering är det viktigt att både ni som placerar och klienten får erforderlig information och en tydlig bild av Katrineberg Omsorg. Om möjligt ser vi gärna att ni tillsammans med klienten besöker oss så vi kan skapa en så tydlig bild som möjligt inför ett beslut om placering. Om ni inte har möjligheten att besöka oss kan vi istället besöka er.
Under ett informations/studiebesök berättar vi om våra metoder, rutiner och regler och visar vår anläggning. Ett informations- och studiebesök kan leda till en direktinskrivning.
För att en inskrivning hos Katrineberg Omsorg ska kunna ske behöver följande upprättas/finnas:
·
Placeringsavtal
·
Vårdplan
·
Eventuella mediciner delade för en vecka i dosett
·
Eventuella kontaktuppgifter till ansvarig behandlande läkare

För placering är Du välkommen att ta kontakt med föreståndare Marianne Marminge, Telefon: 0150-401 141, mobiltelefon: 0720- 902 541

Språk

Engelska

Övriga upplysningar

Vår bemanning är flexibel och vi bemannar verksamheten med utgångspunkt hos de personer som finns inskrivna i verksamheten. Utöver detta finns beredskap/jour tillgängligt dygnet runt 365 dagar om året. Vi har även en leg. sjuksköterska anställd i verksamheten. Varje boende får 2 kontaktpersoner tilldelade sig.
Personal får kontinuerligt handledning internt och av extern handledare samt fortlöpande kompetensutveckling.

HVB Katrineberg ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0150-401140
Fax: 0150-401 148
E-postadress: vd@katrinebergomsorg.se

Föreståndare:
Marianne Marminge, 0150- 401 141

Placeringsansvarig:
Marianne Marminge, 0720- 902 541

Postadress:
Sköldhemsvägen 3 641 64 Sköldinge

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi

Inriktning
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade kvinnor

Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast kvinnor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO