Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vårnäs behandlingshem

Tfn: 0151-51 80 90
Fax: 0151-124 57

Besöksadress: Vårnäs behandlingshem, VINGÅKER
Postadress: 643 92 Vingåker, SE-643 92 VINGÅKER
Placeringsansv: Ove Larsson, Programledare, 0151-51 80 94
Platsantal: 38
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Män och kvinnor över 18 år med en beroendeproblematik till alkohol och/eller andra sinnesförändrande droger.

Behandlingsinnehåll: 12-stegsbehandling i grupp.
Behandlingen inleds på vår sjukavdelning. Där kan parallellt med behandlingsprogrammet även medicinsk avgiftning/abstinensbehandling ges. Efter 1 - 2 veckor flyttar patienten till 12-stegsgrupp, där den strukturerade behandlingen fortsätter under 4 veckor. Inslagen är föreläsningar, gruppsamtal, enskilda samtal samt AA-möten. Eftervården består av återbesök på Vårnäs vid totalt fyra tillfällen och man stannar 3 dygn vid varje tillfälle.
Vi erbjuder även förlängd behandling för patienter med en svårare social problematik. Män och kvinnor behandlas här var för sig. Behandlingstiden är 1 - 3 månader.
Anhöriga och andra närstående personer erbjuds anhörigprogram, som omfattar tre dagar samt en uppföljningsdag.

Geografi: Ca 5 km från Vingåkers samhälle, där buss- och tågstation finns. Ligger på landsbygden. Vi erbjuder oss att hämta/lämna vid stationen.

Huvudman: Vårdförbundet Sörmland

Org nr: 222000-0323

Upptagningsområde: Medlemskommunerna i Södermanland. Öppet Intag till behandling gäller för personer boende i Katrineholm, Vingåker, Strängnäs och Eskilstuna.
Vi tar även emot patienter från hela mellansverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan till Vårnäs. Informationsbesök kan erbjudas innan beslut tas.

Övriga upplysningar: Vård enligt 34 § KvaL. Kan vårda rörelsehindrade i vissa fall. Kan vårda HIV-positiva. Kontraktsvård. Personalhandledning finns.

"Vårnäs behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
Minnesota
Diagnosgrupp
Alkohol
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Personalhandledning