HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Wäxthuset HVB-hem

Tfn: 0175- 310 00, 314 84

Besöksadress: Söderfjäll, Älmsta
Postadress: Söderfjälls Byväg 17, SE-760 40 VÄDDÖ
Föreståndare: Ian Bahydt, 070-993 24 44
Placeringsansv: Agneta Thuresson, 0709932444
Platsantal: 16
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vuxna, unga vuxna, från 18 år med missbruk av alkohol och narkotika, eller som av andra skäl har behov av personlig och social träning.

Behandlingsinnehåll: 12 stegs behandlingen innebär främst att genomföra de tre första stegen, sk primär behandling. Dessa handlar om att medvetandegöra beroendet samt inse att man behöver hjälp och stöd i sin förändringsprocess (motivation). I 12 stegs behandlingen ingår även undervisning i beroendelära, konsekvensbeskrivning, återfalls prevention, PAA m.m . Det ingår även obligatoriska NA/AA möten 2 gånger i veckan. Efter primär behandlingen påbörjar man en fördjupad behandling vilket innebär att man går in i ett handlingsprogram och gör de resterande arbetsstegen.

Den metod vi erbjuder innehåller kognitiv beteende terapi individuellt och i grupp. Vår utgångspunkt är att obearbetade känslor av skuld, saknad, ilska, sorg osv samt dysfunktionella tankar och strategier skapar förutsättningar för missbruk av droger, mat sex spel mm. Vi arbetar även med den placerades nätverk genom att arrangera anhörigdagar där vi belyser medberoende och gör interventioner.
Anhöriga har även möjlighet att besöka den placerade utan någon kostnad, två dygn i månaden.
I de stress reducerande metoderna, medveten andning, yoga, massage och meditation har den placerade möjlighet att få kontakt med sin kropp och reducera den stress som finns. I behandlingen ingår även motion och hälsosam kost vilket har visat sig ger ökad självkännedom.

För att förbättra den placerades funktionsförmåga så att denne kan leva ett nyktert och drogfritt liv grundar sig grupp och individualterapin på att identifiera var problemen ligger. De negativa mönster och dysfunktionella beteenden är en individuell process beroende på problematikens art vilket gör att längden på behandlingen varierar från tre månader till ca nio månader. En utsluss med eftervård upp till tre månader erbjuds även.

Målet med behandlingen är att den skall stärka individen psykiskt och fysiskt samt motivera till att påbörja och genomföra en tillfriskningsprocess. I den processen ingår att man prövar olika drogfria sysselsättningar, nya strategier samt bli medveten om och förändra sitt dysfunktionella tankesätt. Målet är även att efter avslutad behandling ha en meningsfull sysselsättning samt ett tryggt boende och en tryggad inkomst.

Geografi: 120 km norr om Stockholm, 40 km norr om Norrtälje i vacker roslagsnatur.

Huvudman: Wäxthuset Väddö AB

Org nr: 556505-9812

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till Wäxthuset. Provmånad

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Wäxthuset kan ta emot för s k kontraktsvård och vårdvistelse. Personalhandledning finns. Förutom 16 heltidsplatser finns också två utslussplatser. LVM-placeringar också möjligt enligt 27§ LVM.

Ramavtal med Gotlands kommun, Region Värmland, Kommunförbundet Jämtlands län, Järfälla kommun, Sandvikens kommun, Kriminalvården, Skåne, Kronoerg och Hallands kommuner, Trollhättans Stad, Vännerborgs kommun och Västerviks kommun. Smedjebacken, Ludvika, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge, Falun, Täby, Danderyd, Vallentuna, Österåker, Norrtälje, Vaxholm, Lidingö, Uppsala, Heby, Tierps, Östhammar, Håbo, Knivsta, Enköping,Knivsta kommuner. Kalmars län, Lidköping, Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby, Ödeshögs, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg, Finspång, Söderköping, Kinda, Valdemarsvik, Boxholm, Lycksele, Mora, Skara, Sollentuna Kommuner, Solna Stad, Skövde, UpplandsBro, Sigtuna, Upplands Väsby, Sundbyberg, Vara Kommuner.

"Wäxthuset HVB-hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Incest
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO