Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

DiemO Ryttargården

Tfn: 0727-36 59 19
Fax: 0181-86604

Besöksadress: Norrtälje, Finsta, Finsta gårdsväg 14
Postadress: Vegagatan 1, 76132 Norrtälje
Föreståndare: August Taube, 0727-36 59 02
Placeringsansv: Sanna, 0727-36 59 19
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: DiemO Ryttargården

Målgruppen är ensamkommande ungdomar med beteendeproblematik i åldern 14-17 år. Vi tar emot både pojkar och flickor som söker asyl, fått TUT eller PUT. Vårt tillstånd gäller för 10 platser. Vi tar emot ungdomar med stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Behandlingsinnehåll: På Ryttargården arbetar vi strukturerat utifrån tydliga regler och ramar. Arbetsmetoden heter KOBTIVA- kognitiv- och beteendeträning i vardagen. Vi utför ingen behandling, vi tränar våra ungdomar i att upprätta och vidmakthålla funktionella och sunda beteenden. KOBTIVA är indelad i perioder. Vi startar placeringen med en analysperiod på 8 veckor, sedan träningsperiod ( 4-8 månader) och tillsist utsluss ( 2 månader). Till arbetsmetoden finns det ett anpassat dokumentationssystem där vi dagligen kan mäta ungdomens beteende. Vår personal utbildas löpande i KOBTIVA, ART samt Hot och Våld. Om ungdom har behov av behandling gällande missbruk, trauma etc så erbjuder vi detta externt, i samverkan med psykologer, sjuksköterskor och drogterapeuter.

Varje vecka har vi fyra strukturerade lektioner. Det är morallektion och social färdighetsträning två gånger i veckan, kontaktmannasamtal samt enskilt samtal utifrån ungdomens specifika träningsområden. Vi adderar även lektioner i ilskekontroll/känslokontroll (ART) för de ungdomar som har behov av det. Varje vecka har vi också schemalagda fysiska aktiviteter, ADL-träning i form av mat-, tvätt-, och städdag. Detta i enighet med ett individuellt utformat schema. Vi erbjuder alla ungdomar sommarskola / praktik.

Kontaktman
Vi utser en kontaktman för varje ungdom vilken har till uppgift att individanpassa insatsen utefter ungdomens behov och önskemål. Kontaktmannen skall även ansvara för kontinuerlig kontakt med t.ex socialtjänst, God man, hälso - och sjukvård samt skola.

I samband med inskrivning kartläggs ungdomens behov av hälso- och tandvård. Vid behov planeras besök för hälso-, sjuk- och/eller tandvård.

Kompetens
Vår personal är utbildade behandlingsassistenter, men vi har valt att kalla dem beteendetränare.
De har erfarenhet och kompetens av bl.a självskadebeteende, övergreppsproblematik, kriminell livsstil, missbruk, utagerande beteende, PTSD och trauma. Personalen har även erfarenhet och bred kunskap om ensamkommande ungdomar med diagnoser inom autismspektrum och ADHD. Vi utbildar all vår personal i Hot och våld.

Utredning
Under placeringstiden erbjuder vi utredningar och psykologiska bedömningar av ungdomen. Vi samverkar med erfarna legitimerade psykologer och psykiater i Stockholm, Norrtälje och Uppsala. Vi erbjuder även samtalsstöd med psykolog. Vi matchar psykologens bakgrund och inriktning utifrån ungdomens problematik och behov.

Akut eller planerat
Ryttargården tar emot akutplaceringar, dygnet runt. Vi tar också emot planerade placeringar med studiebesök. Vid önskemål kan vi komma till er och presentera vår verksamhet samt träffa ungdomen och även God man vid önskemål. I samband med placering kan vi alltid hämta ungdomen oavsett geografiskt läge.

Geografi: Beläget i orten Finsta, i hjärtat av Roslagen med mycket bra bussförbindelser till Norrtälje, Stockholm och Uppsala. Ca 45 min till Arlanda.

Huvudman: Diemo Omsorg AB

Org nr: 556772-2789

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: På Ryttargården HVB ansvarar föreståndare för in- och utskrivning.

Språk: Dari
Persiska
Arabiska

Övriga upplysningar: DiemO erbjuder även konsulentstödda familjehem över hela Sverige samt skyddat boende.

Vi erbjuder alltid kostnadsfri hämtning av barn/ungdom/vuxen i samband med placering.

"DiemO Ryttargården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO