HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

RIA-hemmet

Postadress: Box 266, SE-177 25 JÄRFÄLLA

Målgrupp: Vi vänder oss till personer som har missbruksproblematik och psykisk sjukdom. I denna komplexa bild så kan det även förekomma att personen är i en utsatt situation i samhället som kan innebära ett utanförskap, bostadslöshet etc.

Geografiskt läge: Ca 20 min resa från Stockholms city med pendeltåg.

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns. Sjuksköterska finns och läkare anlitas vid behov.
Personal dygnet runt. Vi tar emot placeringar som medicinerar med substitut behandling för opiatmissbruk.

Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män
Par