HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Basta Nykvarn och Bryggan Nykvarn

Tfn: 0855241400
Fax: Finns ej

Besöksadress: Tingsätra 6, Sätravik 1, Nykvarn
Postadress: Tingsätra 6, 155 92 Nykvarn
Föreståndare: Namu Nambiar, 0855241409/0855241405
Placeringsansv: Basta arbetskooperativ: Namu Nambiar, Bryggan Nykvarn: Marcus Eriksson, 0733-265215/ 0708-117554
Platsantal: Basta arbetskooperativ: 40, Bryggan Nykvarn 10
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.3


Målgrupp: Basta arbetskooperativ Nykvarn och Bryggan Nykvarn tar emot personer från 18 år och uppåt, kvinnor, män även par.

Behandlingsinnehåll: Basta Arbetskooperativ
Basta Nykvarn är ett brukarstyrt socialtföretag som drivs i formen av ett arbetskooperativ. Basta Nykvarn har funnits sedan 1994 och har en gedigen erfarenhet av att bedriva missbruksrehabilitering i formen arbetskooperativ.
Vi erbjuder en ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering med en möjlighet att stanna kvar efter rehabiliteringsåret. Vi menar att ett långt missbruk kräver en lång rehabiliterings tid. Kortare placeringar är dock möjliga som en del i andra insatser. Vi erbjuder en strukturerad vardag i en drogfri miljö med kamratstöd, där vi tillsammans driver ett företag. Detta skapar en kontext där individen kan, i sin egen takt, bygga upp ett nytt drogfritt liv, ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla. Hitta motivation för drogfrihet genom att börja se sina egna möjligheter att leva ett annat liv, ett drogfritt liv, när man ser hur de som varit längre på Basta gjort och lyckats. Ett av våra mål är att individen skall känna att de återerövrar makten över sitt liv, att de börjar ta medvetna beslut men också tar ansvaret för sina beslut. Företagandet ger en annan identitet än missbrukaren då individen träffar kunden utifrån sin yrkesroll. Att driva företag kräver samarbete vilket många som levt länge i utanförskap kan behöva träna på då man inte kan hävda den starkes rätt utan behöver förhandla, kompromissa och följa demokratiska spelregler. Basta Nykvarns arbetsplatser är bl.a. Bygg, hundpensionat, kök, parkskötsel, klottersanering, hästverksamhet, gårdsunderhåll m.fl.
Basta har sex grundstenar som vi vill ska genomsyra alla delar av vår verksamhet; arbetets roll, kvalitetsmedvetande, miljö och hälsa, solidaritet, oberoendets stolthet och exemplets makt.
I dygnsavgiften ingår fickpeng, klädpeng, sjukvård, mediciner samt akuttandvård. Basta Nykvarn kan också hjälpa till med legitimation, bankkonto och körkortstillstånd för den placerade.

Basta Bryggan
Med Bryggans verksamhet vill Basta säkerställa möjligheten för människor i utanförskap att återhämta sig till exempel efter en medicinsk avgiftning, i väntan på en annan placering eller för att planera nästa steg i sin rehabilitering. Bryggan arbetar efter tanken om egenmakt (empowerment).

Bryggan är ett korttids, omvårdnadsboende, avsett bla för klienter som behöver ett längre komplement till den avgiftning sjukvården kan erbjuda.
På bryggan kan även placering ske av klienter som befinner sig i väntan på plats på ett annat HVB- Hem eller liknande, under en utredningstid etc. Med bryggans verksamhet vill Basta säkerställa att även människor som fortfarande är i aktiv missbruk eller efter avgiftning, med en önskan att sluta använda droger, kan komma ifrån sitt utanförskap och in i den gemenskapen som Bryggan erbjuder.

Klienten följer den placerade myndighetens behandlingsplan. Bryggan är enbart till för personer som inte är i behov av medicinsk avgiftning. På Bryggan tas täta drogtester, klienten behöver inte vara negativ på droger vid ankomst. Även slumpmässiga utandningsprover görs. Detta för att säkerställa att ingen missbrukar under sin vistelse på Bryggan.
På Bryggan läggs grunden för önskan om vidare drogfrihet & personalen arbetar stödjande & motiverande i vardagliga situationer som uppstår.
Bryggan erbjuder inte arbete, likt kärnverksamheten på Basta, därför förespråkar Bryggan kortare placeringstider, från några dagar till några månader. Bryggan erbjuder tillnyktring, omhändertagande, återhämtning, mat, sömn, och social gemenskap både med andra boende & personal.

Geografi: Nykvarn, Stockholms län

Huvudman: Basta Ideell förening

Org nr: 556560-6117

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Informationssamtal före placering., inskrivningssamtal vid ankomst. Basta Arbetskooperativ och Bryggan tar emot årets alla dagar dygnet runt.

Språk: Engelska, finska

Övriga upplysningar: I placeringen på Basta arbetskooperativ ingår fickpengar, pengar till kläder, sjukvård, medicin.
Placerad på Bryggan skall ansöka om ekonomiskt bistånd för fickpeng, läkarvård, mediciner och eventuella resor.

"Basta Nykvarn och Bryggan Nykvarn" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
CRA
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Medlevarskap