Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Satin AB - Skyddat boende

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Antal platser: 40
Kommun: Stockholm
Org nr: 559034-6077
Webbplats: http://satinab.se/

Målgrupp

- Kvinnor och män med eller utan barn i alla åldrar
- Kvinnor med funktionsnedsättning
- Husdjur
- Hedersrelaterat
- Missbrukare
- HBTQ
- Kriminalitet
- Avhoppare
- Individuella lösningar kan efter förfrågan erbjudas andra våldsutsatta som är i behov av skydd

Behandlingsinnehåll

Individuellt anpassade lösningar efter behov
Vi utför standardiserade bedömningsmetoder FREDA, SARA Patriark, IRISK, Aktiv föräldraskap
Vi arbetar med journalsystem dagligen.
Kollektivt boende med egna lägenheter
Fristående lägenheter/villor
Verksamheten bedrivs utifrån processer och rutiner som förordas av Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och vi följer Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden.
Stödperson/assistans vid all myndighetskontakt
Vi tar emot placeringar dygnet runt
Vi hämtar i hela landet.
Trappan modellen erbjudes samt aktiv föräldraskap kurs för vårdnadshavare
Hög Servicenivå då vi hjälper till med allt som den enskilde behöver för att kunna bo självständigt och självförsörjande vid placeringens avslut.
Kurs och vägledning i föräldraskap erbjudes till vårdnadshavare på boendet

Geografi

Skåne län
Stockholms län

Huvudman

Satin AB

Org nr

559034-6077

Upptagningsområde

Rikstäckande placeringar från hela landet

Språk

Då vi arbetar med en bred målgrupp så använder vi oss av tolk i det individuella fallet om behov uppstår.

Satin AB - Skyddat boende ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0708267962
Mobil: 0708267962
E-postadress: info@satinab.se

Föreståndare:
Tina Lundh, 0708267962

Placeringsansvarig:
Tina Lundh, 0708267962

Sökkategorier

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Trauma
Våld i nära relation

Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp

Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Depression
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ätstörning
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade