Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

OmsorgsCompagniet Vändpunkten Stödboende

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem

Målgrupp

Boendet vänder sig till personer med boendeproblematik och som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Geografiskt läge

Lägenheterna ligger nära Sköndals Centrum i ett vanligt hyreshus. Kollektivtrafiken är väl utbyggd.

Övriga upplysningar

Vändpunkten kan ta emot personer med mycket krävande problematik. Speciallösningar efter klientens behov med de resurser som krävs. Vändpunkten kan på kort varsel öka eller minska personal tätheten för klienten.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
(denna information visas ej för oinloggade)

Sökkategorier

Lagrum
SoL 4.

Målgrupp
Kvinnor och män, Par

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, ...