HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Attendo Vilhemsgården Skyddat boende

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 13 platser för kvinnor och 13 platser för barn
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Vilhemsgården tar emot kvinnor med eller utan barn som utsatts för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld. Till barn räknar vi pojkar och flickor upp till 18 års ålder. Boendet tar inte emot kvinnor med allvarlig psykisk sjukdom eller pågående missbruk.

VIlhemsgården har även externa lägenheter där vi har möjlighet att ta emot män med skyddsbehov

Behandlingsinnehåll: Vilhemsgården tar emot kvinnor med eller utan barn som utsatts för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld. Till barn räknar vi pojkar och flickor upp till 18 års ålder. Boendet tar inte emot kvinnor med allvarlig psykisk sjukdom eller pågående missbruk.

Vi är ett skyddat boende där man bor i egna lägenheter eller rum med självhushåll, alternativt kollektivt. Tanken är att den som kommer hit ska leva så normalt som möjligt vad gäller rutiner, skola, aktiviteter etc. Vilhemsgården har några externa lägenheter där vi har möjlighet att ta emot män med skyddsbehov samt par. De externa lägenheterna kan även användas vid utsluss.

På Vilhemsgården arbetar vi utifrån en miljöterapeutisk grundstruktur samt systemteoretisk grundsyn. Vardagen präglas av en trygg miljö och tydlig struktur. Tyngden i verksamheten ligger i att kvinnan och hennes barn ska känna trygghet under sin vistelse på boendet. Personal finns alltid till hands dygnet runt för råd och stöd. Målsättningen är att den enskilde vid utflytt ska ha en fungerande boendesituation och nätverk, god hälsa och ett gott skydd. På boendet sköter kvinnan det praktiska kring sig och barnen själv, men det finns alltid personal tillgänglig för hjälp och stöd. Alla kvinnor och barn har ett eget team bestående av socionom och kontaktperson under hela vistelsen på boendet.

Attendo Vilhemsgården bemannas med socionomer, behandlingspedagoger och behandlingsassistenter dygnet runt. Personalen har hög kompetens inom området våld i nära relation, hedersrelaterat våld, riskbedömningar samt våldets konsekvenser. Vi arbetar strukturerat med krissamtal, stödstamtal samt barnsamtal. Personalen är utbildade i PATRIARK. Allt arbete kring barnen sker utifrån BBIC.

Vilhemsgården erbjuder skyddsbedömning enligt FREDA eller PATRIARK, akut mottagande dygnet runt, skyddsplaceringar under längre tid, korta placeringar, säkra transporter på uppdrag av socialtjänsten, möjlighet att ta med husdjur, stödjande samtal och krissamtal, barnsamtal, boendemiljö med skalskydd, stöd och vägledning i kontakt med myndigheter, arbeta med ämnet att leva under skydd, säkerhetsplanering, säkra aktiviteter, upprätthållen skolgång.

Barnen har en särskild ställning i vår verksamhet och allt arbete utformas med barnens bästa i fokus. Barnen bereds utifrån ålder och mognad samtal antingen enskilt eller tillsammans med mamman. Barnen blir i nära anslutning till placeringen informerade om vad Attendo Vilhemsgården är och orsaken till placeringen. Alla barn har ett eget team bestående av socionom och kontaktperson.

Vi har en barnansvarig i verksamheten som specifikt ser till barnens behov. Barnansvarig är alltid med i planering och insats för barnen. Vi tar initiativ till att barnen kommer ut för lek i närområdet samt bereds möjlighet till skolgång. Boendet är utformat med barnens bästa i fokus.

Vilhemsgården har tillgång till utsluss/träningslägenhet samt öppenvård efter utskrivning.

Geografi: Vilhemsgårdens skyddade boenden ligger i närheten av samhällstjänster såsom hälsocentral, matbutiker, skola barnomsorg och fritidsaktiviteter.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndare via socialtjänsten. placeringar kan ske dygnet runt.

Övriga upplysningar: Vid behov erbjuder Vilhemsgården hämtning av kvinnan/familjen.

Verksamheten kan ta emot husdjur

"Attendo Vilhemsgården Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap