HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Fristad Omsorg - Skyddat boende

Tfn: 076 240 02 94

Föreståndare: Alexander, 073 964 61 09
Placeringsansv: Alexander, 073 964 61 09
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vår målgrupp är våldsutsatta kvinnor och deras barn från 18 år och uppåt.

Vi har olika boendelösningar anpassade efter familjens sammansättning. Vi har enkelrum för kvinnor utan barn, men vi har även större boendelösningar med flera rum för kvinnor med medföljande barn. Samtliga rum har egen dusch och toalett.

Vi har ett rum som är handikappanpassat och passar personer som har fysiska funktionsnedsättningar och är rullstolsbundna.

Vårt boende passar personer med medföljande djur då vi har en separat lokal för djuren.

Behandlingsinnehåll: Nyckelorden i vår filosofi är trygghet, medmänsklighet och empowerment.

Allt vårt arbete regleras av ett kvalitets- och ledningssystem med tydliga rutiner och styrdokument som är särskilt framtagna för arbete med våld i nära relationer. Säkerhet är något som har en central roll i verksamheten och något som vi ständigt förbättrar och utvecklar.

På vårt boende tillämpar vi lågaffektivt bemötande vilket är motsatsen till det högaffektiva bemötandet som kvinnorna och barnen upplevt genom våld i nära relation. Vi vill att kvinnorna som kommer till oss skall känna sig sedda, lyssnade på och trygga. Beroende på vart man befinner sig i krisbearbetningsprocessen så har man olika funktionsförmågor för vad man klarar av. Vi sätter individen i fokus och skräddarsyr individuella lösningar för varje kvinna, beroende på behov och önskemål samt uppdrag från socialtjänsten. Både inom den terapeutiska delen, i den praktiska delen på boendet/boendestödet samt utslussning.

Vårt mål i arbetet med kvinnorna och barnen är inledningsvis hjälpa dem att bearbeta krissituationen. För att sedan arbeta på att avnormalisera våldet som de varit med om, hjälpa dem att bearbeta det våld och traumatiska upplevelser som de har varit med om, stärka deras självkännedom för att få ett mer balanserat, sunt och självständigt liv. Vi arbetar ur ett helhetsperspektiv med fokus på medveten närvaro i vår personalgrupp. Våldsutsatta kvinnor tappar i många fall kontrollen och kontakten med sig själva, med sin kropp och med sina liv. För att återfå denna kontakt och kontroll över sig själva så arbetar vi utifrån de fem faser som ingår i krisbearbetning.

Vi erbjuder alla våra kvinnor samtalsterapi i gruppform en gång i veckan med legitimerad psykoterapeut, men kan även möjlighet att erbjuda individuell terapi vid behov. Vi har dagliga samtal med kvinnorna och barnen där vi lyfter upp det som är mest levande för dem där och då. Detta varvas med praktiska och teoretiska moment som går ut på att höja kvinnornas självkänsla och uppmuntra kvinnorna att ta kommando över sitt eget liv och ta medvetna positiva val. Om kvinnan är i bearbetningsfasen så ges mindfulnessövningar för att hantera stressen, ångest, depression och rädslor. Kvinnorna får praktiska verktyg som de kan använda livet ut.

Geografi: Boendet ligger i Västra Götaland ca 1 timmes bilfärd från Göteborg.

Upptagningsområde: Vi har hela landet som upptagningsområde och kan vara behjälpliga med hämtning dygnet runt i Västra Götaland, Halland och Jönköping län.

Inskrivningsförfarande: Om placeringen är planerad med god framförhållning, ber vi den placerande socialsekreteraren vidta en rad säkerhetsförfaranden tillsammans med kvinnan innan hon kommer till oss. Om placeringen däremot sker akut och vår personal hämtar kvinnan, är det vår personal som ser till att de nödvändiga säkerhetsåtgärderna är genomförda innan kvinnan kommer till boendet.

Språk: Engelska, Arabiska, Somaliska, Farsi, Dari, Serbokroatiska, Ryska.

Övriga upplysningar: Hos oss arbetar både män och kvinnor, om en kvinna har en uttalad rädsla för män så sker arbetet med kvinnan främst av kvinnlig personal. Vi tror på att bearbeta denna rädsla för att ge dem förståelse för att män är olika och alla män är inte våldsamma, detta för att få ett hanterbart liv i samhället.

Vår personalgrupp är kompetent inom området våld i nära relationer, med diverse utbildningar inom vård och omsorg och lång erfarenhet av människovårdande yrken. Inom verksamheten finns socionomer, pedagoger samt psykoterapeut.

Vi har kontinuerlig handledning för vår personal både intern handledning och handledning från företag som erbjuder handledningstjänster inom området våld i nära relation.

Verksamhetschefen är socionom som tidigare arbetat med målgruppen unga vuxna 16-25 inom socialtjänsten i Göteborg och har erfarenhet av arbete med SoL, LVU och LVM. Han har även arbetat med handläggare på Migrationsverket med först vuxna och sedan ensamkommande barn och har därmed bra koll på asylprocessen. Han har därefter haft ledande befattningar som föreståndare och verksamhetschef för HVB-hem, LSS-verksamhet samt familjehemsverksamhet. Han är utbildad inom BBiC, MI, Repulse, FREDA samt påbyggnadsutbildningar inom missbruksproblematik, LSS-lagstiftning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Föreståndaren är socialpedagog i grunden med inriktning mot ungdomsvård, rättspsykiatri och kriminalvård. I bagaget finns också en ettårig utbildning till samtalspedagog/coach. Vidareutbildad och certifierad KBT Coach och ACT Coach, samt utbildad inom den berömda kommunikationsmetoden NVC — Non Violent Communication. Pågående utbildning inom MBKT Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi för professionella, inom denna utbildning ligger även MBSR Mindfulness Baserad Stress Reducering vilket i sig är ett verktyg för att minska stress skapad av våld, kan även hjälpa vid PTSD. Utbildad inom FREDA och PATRIARK.

All vår personal genomgår en obligatorisk utbildning i kris, stöd och motivationssamtal och kan stötta upp brukarna i vardagen. Inom verksamheten finns personal som genomgått utbildningar inom instrumenten FREDA, SARA, PATRIARK, MI, REPULSE samt BBiC.

"Fristad Omsorg - Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade