Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Villa Vita i Norden AB

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Antal platser: Högagärdet 14 platser, Ekhaga 10 platser, Emilia 7 platser, Solgården 6 platser
Besöksadress: Östra Storgatan 6, Jönköping
Org nr: 556696-9860
Webbplats: https://villavita.se/

Org nr

556696-9860

Upptagningsområde

Hela Sverige

Villa Vita i Norden AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-5519480
Fax: 0515-761260
E-postadress: info@villavita.se

Föreståndare:
Anna-Carin Bergström, 070-2209404

Placeringsansvarig:
Anna-Carin Bergström, 070-2209404

Postadress:
Östra Storgatan 6 55321 Jönköping

Sökkategorier

Målgrupp
Endast kvinnor
Kvinnor och män