HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Patia Skyddat boende

Tfn: 0721-850122

Föreståndare: Johanna Engström, 0721-850122
Placeringsansv: Johanna Engström, 0721-850122
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Patia, Kvinnohuset Ljung tar emot placeringar av kvinnor med eller utan barn i behov av skyddat boende utifrån Våld i nära relation, Hedersproblematik eller annan problematik där skyddat boende blir aktuellt.

Behandlingsinnehåll: Hos oss får våldsutsatta kvinnor och deras barn andrum och möjlighet att påbörja en bearbetning av sina upplevelser med professionell hjälp. Vi arbetar både med akut insatser/krisstöd och även långsiktigt med att t.ex. hjälpa till att söka boende och etablera sig på ny ort.

Vi har bemanning dygnet runt och håller hög säkerhet. Vår personal har utbildning i riskbedömningsmetoder (FREDA, SARA och PATRIARK). Vi kan ta emot akuta placeringar dygnet runt och med hela landet som upptagningsområde.

Patias målsättning är att erbjuda skydd och stöd till utsatta kvinnor och samtidigt att hjälpa kvinnorna tillbaka till ett självständigt liv. Därför strävar vi efter att erbjuda samtliga placerade kvinnor en utslussningslägenhet. Tidpunkten för flytt till varierar och bestäms i samråd med kvinnan och ansvarig socialtjänst. Patia erbjuder fortsatt stöd under boendet i utslussningslägenhet med målsättning att kvinnan ska kunna ta steget tillbaka till ett helt självständigt boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld har rätt till skydd och det är kommunen som har ansvar att hjälpa en att få ett skyddat boende. Om du behöver lämna ditt hem på grund av våld eller hot om våld bör du ringa kommunens växel och fråga efter socialtjänsten.

Huvudman: Patia AB

Org nr: 559017-8009

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakta 0721-850122 för placeringsförfrågan. Utifrån förfrågan sker en görs en planering utifrån skyddet.

"AB Patia Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Inriktning
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Par
Sjukdomar och Besvär
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom