Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nya Vägen

Tfn: 076-170 85 53

Föreståndare: Sekretess, 0760 651202
Placeringsansv: Sekretess, 0760 651202
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Nya Vägen är ett vård- och behandlingsföretag med huvudkontor i Göteborg. Vi bedriver HVB för behandling med resultat. Vår personal har en bred och den bästa kompetens inom HVB. Vår spetskompetens ligger inom området skyddat boende där vi har personal som medverkat i flertal stora utredningar och varit experter.

Vi tar emot, män och kvinnor samt föräldrar med barn.

Behandlingsinnehåll: Ett ledord hos oss på Nya Vägen är HÅLLBARHET och MILJÖ.
Hos oss lär sig alla att ge tillbaka till samhället och hur man bidrar till ett fungerade liv och en ny väg i livet. Miljö är viktigt för oss i alla steg och områden som vi lär alla på Nya Vägen.


- Bedömning & konsultationsfas
(vi erbjuder DYGNET RUNT kostnadsfria konsultationssamtal där handläggare tillsammans med adekvat kunnig konsult gör lämplig bedömning av RISK & HOT bilden, behovets omfattning)

- Akutfas
- Skyddat boende
- Utredningsfas
- Stabiliseringsfas
- Uppbyggnadsfas
- Djurterapi(möjlighet att hjälpa och lära sig att samverka med ex hästar) besöka stall m.m
- Egenbostad
- BOSTADSGARANTI


Vi besitter och erbjuder en gedigen Bred Metod, förhållning och behandlings kompetens inom Nya Vägen
Våra kompetenser:
ÅterfallsPrevention / Smart
- PTSD
- Vald i nara relation, Dialog
- Motiverande Samtal, / MI
- Familjehemsutbildare , Ett hem att vaxa i.
- Familjehemsutredare
- Familjehems terapi
- Coachutbildning for pedagoger
- Social Och Emotionell Traning, SET
- Genus och Interkulturalism.
- Miljöterpi
- Salutogent förhållningssätt. KASAM
- Missbrukspedagogik
- Integrationspedagogik
- BBIC, Barns behov I Centrum
- Kognitiv Beteende terapi, KBT
- ART (Aggression Replacement Training)
- Processhandledning inom socialt arbete
- Kvalificerat Kontaktmannaskap
- Kvalificerad Hedersutredare, Hedersrelaterat våld och förtryck
- Behandlings assistent INOM SIS
- Boende terapi
- ADAD intervju – Adolescent Drug Abuse Diagnosis
- ADL träning, Aktiviteter i Dagliga Livet
- Sexologi
- God Man utbildning
- Humanistisk Psykologi
- Nätverks metodik
M.m

Geografi: Huvudkontor i Göteborg, Tar emot från hela Sverige

Huvudman: Nya Vägen

Org nr: 559157-4909

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Arabiska, Bosniska, Serbiska, Kroatiska, Engelska, Danska, Norska,

Övriga upplysningar: Vi är UNIKA och specialister inom Skyddat boende,

"Nya Vägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap
Personalhandledning