Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Nya Vägen

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem

Målgrupp

Nya Vägen är ett vård- och behandlingsföretag med huvudkontor i Göteborg. Vi bedriver HVB för behandling med resultat. Vår personal har en bred och den bästa kompetens inom HVB.

Geografiskt läge

Huvudkontor i Göteborg, Tar emot från hela Sverige

Övriga upplysningar

Vi är UNIKA och specialister inom Skyddat boende,

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress

Sökkategorier

Lagrum
SoL 4.

Målgrupp
Föräldrar och barn, Gravida, Kvinnor och män, Par

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Missbruk, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska diagnoser, ...