Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Orkidégården HVB Skyddat boende

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 3 kvinnor + 4 barn
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor med eller utan barn (0-6 år)

Behandlingsinnehåll: Orkidégården är ett skyddat boende som tar emot kvinnor i åldrarna 21-60 år som utsatts för våld, eller hedersrelaterat våld och förtryck.
Personal dygnet runt, strukturerade stödsamtal, praktiskt stöd i samhällskontakter, stöd i föräldraskapet, kunskap om psykiskt våld och manipulativa förövare.

Vi arbetar med empowerment på alla nivåer för kvinnor som drabbats av våldets destruktiva krafter.
Behandlingen utgår från en helhetssyn, och är individanpassad utifrån varje kvinnas egna förutsättningar, situation och vilja.
Stödet i samhällskontakter, praktiska detaljer och planering av vardagen efter placeringen, går hand i hand med krishantering, inre läkedom och återuppbyggelse - för att skapa förutsättningar för ett fortsatt liv fritt från våld.

Geografi: Orkidégården finns i södra Sverige och ligger i en mycket vacker, lantlig miljö.

Upptagningsområde: Hela landet. Hämta/lämna-tjänst i större delen av landet efter överenskommelse.

Språk: Engelska, spanska, arabiska, persiska/dari.

Övriga upplysningar: Husdjur är välkomna i mån av plats.

"Orkidégården HVB Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Gravida
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Tillståndsbevis utfärdat av IVO