Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Solace Home - Skyddat boende och Stödboende

Tfn: 0709101994

Placeringsansv: Anna Gharieb, 070-9101994
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Kvinnor och män från 18 år med eller utan barn utsatta för våld i nära relation eller hedersrelateratvåld eller förtryck.

Behandlingsinnehåll: Vi är etablerade och har skyddade boenden i Mälardalens region och tar emot personer
som är utsatta för hot, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och
förtryck. Vi har 13 platser för våldsutsatta med eller utan barn.
Vi tar emot alla kvinnor, män och transkvinnor/män ifrån 18 år, med eller
utan barn.

Vi är bemannade dygnet runt och tar emot placeringar dygnet runt!
Hos oss arbetar utbildad och erfaren personal med adekvat utbildning som
har flera års dokumenterade kunskaper i arbetet med vuxna och barn som
är och har varit utsatta för våld och förtryck.

Boendet består både utav kollektivt boende samt så innehar vi 7 platser i
skyddslägenheter.
Möjlighet finns att ta emot husdjur.
Vi uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden.

Rosgården erbjuder den boende:
Kartläggningsinsatser, stödsamtal, MIsamtal,
aktiviteter utifrån önskemål (promenader, utflykter, bad, etc),
sysselsättning i form utav SFI, utbildning, praktik, hjälp med
myndighetskontakter, hjälp med ekonomisk planering, framtidsplanering
och utslussning/bostadsletande.

Fokus ligger på social samvaro med en meningsfull vardag, hälsofrämjande
aktiviteter, fysisk och psykisk träning och en början till att planera
framtiden.
Juridiska processer är någonting som är vanligt att man behöver stöd i när
man bor hos oss. Vi har ett samarbete med advokater som är speciellt
inriktade på kvinnofridsbrott och vårdnadstvister. Samtliga utav våra
klienter får gratis juridisk rådgivning.

Barn i verksamheten

Vi vill att barnen ska känna sig viktiga, sedda och trygga och därför ger vi
barnen en egen separat introduktion, genomförandeplan, och
kontaktperson som är barnansvarig under tiden hos oss.
Åtgärderna ska förklaras, konkretiseras och praktiseras för att barnen ska
uppleva trygghet och delaktighet.

Boendet ska stimulera till lek, lust och kreativitet hos barnen. Under
vistelsen erbjuds även barnen enskilda stödsamtal och trappan samtal, med
eller utan föräldern, utifrån en gemensam planering med föräldern. Alla de
aktiviteter som vi erbjuder för vuxna finns anpassade för barn och vi
erbjuder barnpassning/barnverksamhet med vår barnsamordnare och ser
även till att samtliga barn som har skolplikt får plats på skolan i närområdet
omgående, samt ser till att de barn som är i förskoleåldern kan erbjudas en
plats på förskola inom två veckor.
Vi har ett strukturerat samarbete medskolor och förskolor i anslutning till våra skyddade boenden. Vi har ett nära
samarbete med BUP dit barn kan få komma omgående och bearbeta sina trauman.

Geografi: Mälardalen

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vi har inskrivning när klienten kommer till boendet. Vi erbjuder socialsekreterare att delta vid inskrivning alternativt så faxar vi inskrivningsdokumenten.

Språk: Arabiska, Persiska, Dari, Farsi, Franska, Engelska, Spanska, Somaliska, Tigrinja, Kurdiska.

Övriga upplysningar: Ledningen och personalen har lång erfarenhet inom målgruppen HRV, våld i nära relation, skydd, skyddsutredningar och Trauma.

"Solace Home - Skyddat boende och Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Incest
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
30 år och uppåt
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter