HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

SSK Säkerhetsakademien AB

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Målgrupp: Skyddat boende
Vi riktar oss till alla personer som riskerar att utsättas för hot och våld och som därför behöver bo i ett skyddat boende.

Geografiskt läge: Vi har skyddade boenden i flera delar av landet.

Övriga upplysningar: VI KAN HÄMTA KLIENTERNA INOM 24 TIMMAR!
Vi genomför en omfattande GÄRNINGSPERSONSANALYS och en omfattande RISKANALYS för att sedan kunna balansera säkerhetsnivån.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par