Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Satin AB - Skyddat boende

Mobil: 0708267962
Tfn: 0708267962

Placeringsansv: Tina Smajic, 0721790856
Platsantal: 40


Målgrupp: - Kvinnor och män med eller utan barn i alla åldrar
- Kvinnor med funktionsnedsättning
- Husdjur
- Hedersrelaterat
- Missbrukare
- HBTQ
- Individuella lösningar kan efter förfrågan erbjudas andra våldsutsatta som är i behov av skydd

Behandlingsinnehåll: - Individuellt anpassade lösningar med stödinsatser för den specifika individen
- Vi utför Hot och riskbedömningar, FREDA samt Patriark om behov finns och arbetar med journalsystem dagligen.
- Kollektivt boende med personal på plats.
- Egen bostad med tillgänglighet av personal i den mån individen har behov av det samt att bostaden är utrustad med trygghetslarm.
- Verksamheten bedrivs utifrån processer och rutiner som förordas av Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och vi följer Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden.
- Personal följer med på myndighetsbesök såsom till polis, sjukvård, socialtjänsten allt utifrån de individuella behoven.
- Placeringar dygnet runt från hela landet oavsett tid på dygnet.
- Vi hämtar i hela landet.
- Hög Servicenivå då vi hjälper till med all pappersarbete, jobb, praktik, inskrivningar för att den placerade ska kunna vara trygg och säker när den ska bo på egen hand.

Geografi: Hela Skåne

Huvudman: Satin AB

Org nr: 559034-6077

Upptagningsområde: Rikstäckande placeringar från hela landet

Språk: Då vi arbetar med en bred målgrupp så använder vi oss av tolk i det individuella fallet om behov uppstår.

"Satin AB - Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par