HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Nytida HVB vuxna / Behandlingshem vuxna

Tfn: 070-961 01 56

Postadress: Evenemangsgatan 21, 171 29 Solna

Målgrupp: Nytida HVB/Behandlingshem för vuxna tar emot personer över 18 år med till exempel samsjuklighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. En del verksamheter tar emot personer i pågående missbruk.

Geografiskt läge: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Ramavtal
Nytida har en sökfunktion på vår hemsida nytida.se där man enkelt (utan inloggning) kan se vilka ram- och LOV-avtal som Nytidas verksamheter har med olika kommuner.

Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
HBTQ
Kvinnor och män