Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Nytida HVB vuxna / Behandlingshem vuxna

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem

Målgrupp

Nytida HVB/Behandlingshem för vuxna tar emot personer över 18 år med till exempel samsjuklighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. En del verksamheter tar emot personer i pågående missbruk.

Geografiskt läge

Hela Sverige

Övriga upplysningar

Ramavtal
Nytida har en sökfunktion på vår hemsida nytida.se där man enkelt (utan inloggning) kan se vilka ram- och LOV-avtal som Nytidas verksamheter har med olika kommuner.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Evenemangsgatan 21
171 29 Solna

Sökkategorier

Lagrum
LPT, LRV, SoL 7.1.

Målgrupp
Endast kvinnor, Endast män, HBTQ, Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Depression, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende, ...