Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Mejeriet , Skyddat boende

Tfn: Växel 019-17 05 90

Föreståndare: Anna-Karin Andersson Vuxna, A-K.A; 0708-370383
Placeringsansv: Anna Bengtsson 0702822525, Akutnummer ej kontorstid 0706151106
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Skyddat boende för kvinnor från 18 år med eller utan medföljande barn, utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat hot och våld. Alltid bistånd från socialtjänsten till skyddat boende..

Behandlingsinnehåll: Det skyddade boendet har ett bra skalskydd och direktlarm till vaktbolag som ronderar kvälls- och nattetid.

Varje boende får en kontaktperson och tillsammans arbetar de med den plan som placerande socialtjänst har med placeringen.
Boendet är bemannat alla dagar i veckan. Vardagar 08.00-20.00 och helger 10.00-15.30. Vid behov används nattpersonal.

Stödet till den boende utgår från varje individs eget behov men stödet kan även ske i grupp exempelvis ADL-träning/livskunskap. Två personal har
kompetens att göra bedömningar av hotbilden enligt PATRIARK eller Freda.

Verksamheten har goda upparbetade kontakter med skolor i närområdet i de fall skolgång är aktuellt. Möjlighet till svenskundervisning för de vuxna finns.

Föräldrar ska bedömas ha en föräldra- och omsorgsförmåga. Den vuxna ska klara att sköta sina vardagliga sysslor så som matlagning, städning och
tvätt.

Vi tar emot boende dygnet runt och kan hämta inom en radie av 25 mil från Örebro.

Om behov finns av utslussning till annan ort har vi ett upparbetat samarbete med en fastighetsägare i Mellansverige som tillhandahåller lägenheter.

Boendet kan inte ta emot kvinnor med missbruksproblematik. Vi tar inte emot husdjur.

Geografi: Skyddade boendet ligger inom tio mils radie från Örebro

Huvudman: Stiftelsen Bergslagsgårdar

Org nr: 875001-4584

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan från socialtjänsten.

Övriga upplysningar: Stiftelsen Bergslagsgårdar bildades 1986, är allmännyttig, politiskt och religiöst obunden och ej vinstdrivande.

"Mejeriet , Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Gravida
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem