HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

"Svenska Skyddsgruppen"

Tfn: 020-150 600

Målgrupp: SKYDDAT BOENDE FÖR HOT- ELLER VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH MÄN
Kvinnor och män med eller utan barn utsatta för hot eller våld i nära relation, alternativt av heders / HBTQ - relaterade skäl.

Övriga upplysningar: Under utredningsfasen görs en grundlig riskanalys och riskbedömning ( SARA / SAM / PATRIARK ) för optimal planering av säkerheten.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par