HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

"Svenska Skyddsgruppen"

Tfn: 020-150 600

Placeringsansv: mail: info@svenskaskyddsgruppen.se
Platsantal: 5


Målgrupp: SKYDDAT BOENDE FÖR HOT- ELLER VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH MÄN
Kvinnor och män med eller utan barn utsatta för hot eller våld i nära relation, alternativt av heders / HBTQ - relaterade skäl.

Behandlingsinnehåll: BOENDEFORM I FJÄLL- ELLER STADSMILJÖ
Flexibla boendelösningar med hög säkerhet i form av gruppboende eller mindre lägenheter i svenska fjällvärlden alternativt Mellansverige. Boendet är utrustat med larm och videoövervakning och bemannat av personal dygnet runt. Hämtning och transport till boendet erbjuds. Våra boenden präglas av hög säkerhet med en familjär stämning och personal som stöttar och uppmuntrar till en positiv utveckling. Husdjur kan i vissa fall accepteras.

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Under utredningsfasen görs en grundlig riskanalys och riskbedömning ( SARA / SAM / PATRIARK ) för optimal planering av säkerheten.
Vi vinnlägger oss också om att utreda klientens mående, om det finns behov av psykologiskt, socialt stöd eller andra behov som behöver lösas.

""Svenska Skyddsgruppen"" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par