Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Team RVS - Skyddat boende och stödboende

Tfn: 010-2098677, 0731564

Besöksadress: Pga risk för att spåra boende lämnas inga namn på personer och ort där boende finns, vi är tacksamma om ni mailar eller ringer för mer information., Vi finns i södra mellanSverige
Föreståndare: 010-2098677, 0731564616
Platsantal: 6 mammor samt 4-6 barn (beror på åldern och/eller behov av egna rum för barn)
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Kvinnor från18 år, med eller utan barn, utsatta för hedersvåld, relationsvåld eller våld i nära relation.
Vid behov kan vi hämta, vi tar emot skyddsbehövande dygnet runt, vi har personalen på boende alla dagar 24 timmar. Skyddat boende med, hus och personlarm, skyddat IP adresser, brand och skalskydd.

Behandlingsinnehåll: Varje kvinna har en individuell genomförandeplan för att få stöd i processen och behålla fokus mot de uppsatta framtidsmålen.
Under vistelsen arbetar vi individuellt och i grupp med olika teman för att uppnå resultaten.
Förutom det psykosociala stödet erbjuder vi dessutom individanpassad praktisk vägledning och coachning till självständighet, säkerhet och välmående.
Vid akuta placeringar kan vi vara behjälpliga och genomföra hela eller delar av socialtjänstutredningar och riskbedömningar. Vi använder oss av strukturerade utredningsmetoder. Vi har socionomer med mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens alla områden och är väl förtrogna med utredningsförfarandet.
Vid behov av kvalificerat psykologstöd erbjuder vi hjälp att organisera detta. Inom vår verksamhet finns steg 1 psykoterapeut, socionom och behandlingsassistent.
I vår verksamhet finns personal med adekvat utbildning och erfarenhet för att arbeta med människor i kris och deras säkerhet. I vårt arbete utgår vi ifrån beprövade, evidensbaserade metoder samt Socialstyrelsens rekommendationer.
Vi erbjuder Trappan samtal för barn som har bevittnat våld och har även tonårsgrupper.
Vi använder oss av olika etablerade metoder för att uppnå målen med varje enskild boende. MI, KBT, FREDA, Gruppsamtal med psykodynamisk grund. Vi har coacher som jobbar med stress och traumareducerande metoder.

Geografi: Verksamheten är belägen på landsbygden med närhet till kommunikationer, tätort och har en placering som erbjuder trygghet och säkerhet. Två mil från stadskärnan.
Eftersom vi finns på landsbygden använder vi oss av råvaror som är ekologiska och närproducerade.

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Vid inskrivning gör vi skydds bedömning, handlingsplan och vidtar åtgärder som krävs för säker och trygg boende. Trygghet är förutsättning för att jobba med framtida mål. När det behövs hämtar vi och vi tar emot dygnet runt. Personalen är på boende dygnet runt.

Språk: Förutom svenska och engelska har vi personal som kan obehindrat alla språk från forna Jugoslavien samt spanska.

Övriga upplysningar: Vid behov kan vi hämta, vi tar emot skyddsbehövande dygnet runt, vi har personalen på boende alla dagar 24 timmar. Skyddat boende med, hus och personlarm, skyddat IP adresser, brand och skalskydd. Direktuppkoppling till SoS m.fl. För mer information läs bifogad faktablad och broschyr.

"Team RVS - Skyddat boende och stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast kvinnor
Flickor 12-18 år
Föräldrar och barn
Gravida
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Medlevarskap
Personalhandledning