Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ani Care AB

Tfn: 070-8924646

Målgrupp: Villa Tranquilo –skyddsboende18+
Verksamhetsstart 30 april 2017
Välkommen till oss
Villa Tranquilo ligger strax utanför Stenungsund, även närheten till Göteborg är påtaglig.
Boendet har nära till natursköna vandringsleder.

Geografiskt läge: 30 minuter till Göteborg

Övriga upplysningar: Vilja till förändring, praktikplatser är viktigt. Skräddarsydda motiveringsplaner för varje brukare, eget intresse och brukarens kompetens byggs upp varaktigt .

Lagrum: SoL 4.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Hedersrelaterat
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Målgrupp
Kvinnor och män
Par