HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Iris Utvecklingscenter Enköping (Grillby)

Mobil: 0171 - 47 80 46
Tfn: 0171 - 62 04 00
Fax: 0171 - 47 12 46

Besöksadress: Storgatan 42, Grillby
Postadress: Storgatan 42, 749 52 GRILLBY
Föreståndare: Lotta Demker, 0171 -62 04 09
Placeringsansv: Placeringskoordinator, 0200 -21 77 00
Platsantal: 27
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Vi vänder oss till unga kvinnor och män 18 - 35 år som har varierande problem med missbruk/beroende samt psykisk ohälsa. Behandlingsplanerna är individuellt anpassade med både terapi i grupp och enskilt. Vi har nattpersonal vilket medför att vi kan ta emot klienter som behöver extra stöd eller tillsyn. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen har fokus på hela individen, vilket innebär att behandlingen riktar sig och behandlar beroende/missbruk, psykisk hälsa och fysisk hälsa. Behandlingen på Iris Utvecklingscenter är strukturerad och organiserad genom ett veckoschema. Från måndag till fredag är det heldagar i strukturerad behandling. På förmiddagen är klienten i sin basgrupp där man arbetar terapeutiskt tillsammans med sina ansvariga terapeuter. Under eftermiddagarna medverkar klienten aktivt i att välja olika insatser utifrån uppdrag och målsättning. Innehållet är bl a; återfallsprevention, enskild terapi, mindfulness, yoga, avslappning, utslussgrupp, fysisk träning, friskvård och ekonomiplanering. Utöver detta ingår en aktiv friskvård och ett varierat fritidsutbud som är delvis är förlagd på helger och kvällar.

Geografi: I utkanten av det lilla samhället Grillby, 15 km från Enköping.

Huvudman: Iris Utvecklingscenter AB

Org nr: 556556-8846

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten/Uppdragsgivare bokar tid med Iris Utvecklingscenter för ett studiebesök med klienten. Vid studiebesöket erhåller uppdragsgivare samt klienten information om Iris Utvecklingscenter, arbetssätt, mm. Därefter genomförs en strukturerad intervju med klient. Om alla är nöjda efter detta besök vidtar en planering mellan socialtjänsten/uppdragsgivare och Iris Utvecklingscenter ang. när klienten kan skrivas in. Ibland behövs avgiftningar göras innan mm.
Vid inskrivningen tas klienten emot av tilldelad kontaktperson, informeras om hur den närmaste tiden på Iris Utvecklingscenter kommer att se ut. Klienten får också sitt rum och träffar även Iris Utvecklingscenters sjuksköterska för ett samtal, och lämnar också då e v mediciner. Tid bokas också in för inskrivningssamtal med Iris Utvecklingscenters psykiater.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Samtliga enheter vid Iris Utvecklingscenter kan erbjuda komplett neuropsykiatrisk utredning som en tilläggstjänst till ordinarie behandling. Det är ofta ett utmärkt tillfälle att genomföra denna utredning när klienten finns på plats, är drogfri och utan tidsspillan eller störande avbrott kan genomgå samtliga delar av den omfattande undersökningen.

Personer med långvarigt tablettmissbruk som man inte lyckats behandla i öppenvård. Våra läkemedelsnedtrappningsarbeten är vida överlägsna de som man genomför i öppenvård när det gäller framgång. Detta beror på att vi gör dessa i en trygg och omhändertagande miljö samt i en långsammare takt.

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård kopplat till våra olika enheter efter sin heldygnsbehandling. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

I Stockholm och Jönköping erbjuder vi kvalificerat stödboende, träningslägenheter och skyddat boende.
Iris Utvecklingscenters kvalificerade stödboende/träningslägenheter/skyddat boende erbjuder eget boende med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt stöd till de boende. Alla insatser sker i samverkan med klient, nätverk och uppdragsgivare.
I Iris träningslägenheter/skyddat boende bor man i ett eget hushåll som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade med husgeråd och tv.

"Iris Utvecklingscenter Enköping (Grillby)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Yoga
ÅP
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO