HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Iris Utvecklingscenter Simtuna - LARO

Tfn: 0171 - 47 80 49
Fax: -

Besöksadress: Simtuna Siggesta 5, Simtuna Siggesta 5
Postadress: Simtuna Siggesta 5, 749 71 Fjärdhundra, 749 71 Fjärdhundra
Föreståndare: Nina Andersson nina.andersson@irisuc.se, 0171 - 62 04 03
Placeringsansv: Placeringskoordinator, 0200 - 21 77 00
Platsantal: 16
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Liten och specialiserad behandlingsenhet för män och kvinnor 21-40år med en samtidig LARO, läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende, ordinerad av klientens LARO mottagning. Vi har nattbemanning och alla våra behandlingar är utformade individuellt med anpassade insatser

Behandlingsinnehåll: Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av mediciner samt fysiska problem kopplat till missbruket/psykiska ohälsan. Vi erbjuder också olika former av hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börja skapa strukturer för ett liv fri från missbruk. Vår samtalsterapi vilar på en kognitiv beteendeterapeutisk och systemteoretisk grund.

Varje individ har en egen plan. En viktig del är individuell terapi i grupp. Det är en genomarbetad metod där vi med hjälp av en bra struktur kan hjälpa dig att förändra ett beteende. Varje vecka och varje dag har ett schema med aktiviteter som du deltar i. Att vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en del av behandlingen, precis som träning och friskvård. Du är också delaktig i matlagning. Under din tid här kan du också få hjälp med att ordna upp din ekonomi och planera för din framtid

Geografi: Verksamheten Iris Utvecklingscenter Simtuna är belägen i en lantlig miljö, två mil norr om Enköping med Västerås och Sala som närmsta grannar. En modern ny renoverad byggnad som består av tretton klientrum på två våningar. Omgivningarna består av ett vackert lantligt landskap som erbjuder stora möjligheter till friluftsliv.

Huvudman: Iris Utvecklingscenter Simtuna

Org nr: 559229-2956

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten/Uppdragsgivare bokar tid med Iris Utvecklingscenter för ett studiebesök med klienten. Vid studiebesöket erhåller uppdragsgivare samt klienten information om Iris Utvecklingscenter, arbetssätt, mm. Därefter genomförs en strukturerad intervju med klient. Om alla är nöjda efter detta besök vidtar en planering mellan socialtjänsten/uppdragsgivare och Iris Utvecklingscenter ang. när klienten kan skrivas in. Ibland behövs avgiftningar göras innan mm.
Vid inskrivningen tas klienten emot av tilldelad kontaktperson, informeras om hur den närmaste tiden på Iris Utvecklingscenter kommer att se ut. Klienten får också sitt rum och träffar även Iris Utvecklingscenters sjuksköterska för ett samtal, och lämnar också då e v mediciner. Tid bokas också in för inskrivningssamtal med Iris Utvecklingscenters psykiater.

Språk: Engelska och Finska.

Övriga upplysningar: Vi bedriver förstärkt eftervård kopplade till enheterna. Utöver HVB erbjuds även kvalificerat stödboende, träningslägenheter samt skyddat boende i Stockholmregionen och i Jönköping. Samverkan sker avseende kompetensutveckling, handledning, ekonomi, marknadsföring, IT, miljö, kvalitet, forskning och utveckling. Läs mer på www.irisuc.se

"Iris Utvecklingscenter Simtuna - LARO" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Trauma
Yoga
ÅP
Inriktning
LARO
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av IVO