Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Bergslagens Behandlings-Rehabiliteringscenter AB

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem

Målgrupp

Män och kvinnor från 18år och uppåt. Alkohol,narkotika,läkemedelsmissbruk.

Geografiskt läge

3 km från Filipstad vid sjön Daglösen

Stödboende Örebro

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Dennicketorp
SE-682 92 FILIPSTAD

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Kvinnor och män, Par

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende