Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Hillringsbergs Rehabcenter

Tfn: 0570-420 00
Fax: 0570-420 37

Besöksadress: ., GLAVA
Postadress: ., 670 20 GLAVA
Placeringsansv: Karolina Midböe, 070-7700582
Platsantal: 8+4
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Hillringsbergs Rehabcenter är ett specialiserat behandlingshem för vuxna män med missbruk- och psykisk ohälsa. Hos oss arbetar läkare (specialist i psykiatri), sjuksköterska, leg. psykolog, beteendevetare och behandlingsassistenter för att kvalitetssäkra den bästa möjliga vården och utvecklingen för varje individ. Här bor varje klient i en egen lägenhet vid Glafsfjordens vackra strandlinje.

Vårt arbete håller alltid relationen i fokus och behandlingen ger ett helomfattande stöd utifrån en bred kunskapsbas. Målet och insatserna syftar alltid till att göra individens tillvaro meningsfull, hanterbar och så trygg som möjligt. Arbetet utgår ifrån den enskildes behov och vi utgår från beprövade och effektfulla behandlingsmetoder anpassade samsjuklighet, psykiatrisk vård i klang med missbruksvård.

Vi följer alltid upp varje klients utveckling sett utifrån insats och utvärderar effekten av vårt behandlingsarbete i syfte att den enskilde klienten alltid ska få den bästa insatsen. All behandling är individuellt anpassad till den enskilde klienten och stöds av utbildad och erfaren personal under kontinuerlig handledning.

Behandlingsinnehåll: Individuellt anpassad behandling som utgår ifrån en grundlig bedömning från en av landets mest erfarna psykiatriker inom rättspsykiatri, tillsammans med kunnig psykolog, beteendevetare och behandlingsassistenter med bred kunskapsbas.

PSYKIATRI: Bedömning, behandling och uppföljning av psykiatriker och sjuksköterska

KBT: Vi arbetar individuellt och i grupp med KBT-terapi både individuellt med en erfaren KBT-psykolog och KBT-terapeut.

MINDFULNESS: Ledande i Sverige inom Mindfulness för drogfrihet. Utvecklare av två framgångsrika metider "Mindfulness för Drogfrihet" och "Mindfulness in Nature". Vi förverkligar mindfulness attityder genom förhållningssätt och med meditation där vi arbetar med fokus, medvetenhet, inre tillväxt och med relationer till andra.

RELATION: Behandlingen utgår ifrån medlevarskap, där relation går före metod sett utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Kontaktmannen väljs noga efter behandlingens individuella fokusera och utifrån personlighet.

ÅTERFALLSPREVENTION: Återfallspreventerande samtal och MI-samtal.

ADL: (ESL), bedömning, stöd, beteendeaktivering och förberedande inför sysselsättning.

EKONOMI: Vi arbetar med skuldhantering och har en kunnig ekonom på plats med inriktningen att hjälpa upp situationen för klienter med raserad ekonomi.

SKAPANDE: Vi arbetar med musik och skapande verksamhet. Hos oss finns flera duktiga musiker och konstnärer som bedriver en liten musikverksamhet och pedagogiskt konstnärlig verksamhet.

HANTVERK: Vi har ett finsnickeri för möbelrenovering och även ett grovsnickeri.

FRILUFTSLIV: Vi använder Glaskogens naturreservat som vår bakgård för att finna kraft och inspiration från naturen.

FISKE: Vi har flera båtar och utrustning för fiske och en stor brygga i Glafsfjorden nedanför vårt vackra behandlingshem.

STADSRESOR: Vi besöker våra närliggande städer för kultur och sportevent (här håller vi på FBK)

Geografi: Västra Värmland, vid Glafsfjordens strand. 3,5 mil väster om Arvika, 7 Mil från Karlstad.

Huvudman: Hillringsbergs Rehabcenter AB

Org nr: 556623-2368

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: På Hillringsbergs Rehabcenter stöds klienten av kompletterande yrkesgrupper; psykiatriker, sjuksköterska, psykolog, KBT-terapeut, beteendevetare och ett antal mentalskötare och behandlingsassistenter.

Hillringsbergs Rehabcenter består av två enheter, ett behandlingshem och ett stödboende. Varje klient bor i egen lägenhet på 57-67 kvm med kök, dusch o wc. Vi har även ett träningsboende i Arvika.

"Hillringsbergs Rehabcenter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ACT
DBT
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO