Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

LP-Ursviken

Tfn: 0910-329 04
Fax: 0910-329 08

Besöksadress: Kolbacksvägen 1, URSVIKEN
Postadress: Kolbacksvägen 1, SE-932 37 URSVIKEN
Föreståndare: Pär Augustin, 0910-32904
Platsantal: 13
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Män från 18 år med missbruks-/beroendeproblematik. Alkohol, narkotika och läkemedel.

Behandlingsinnehåll: Vi kombinerar vår kristna grund med professionella metoder. Den kristna ideologin genomsyrar veksamheten och skapar en genuint läkande miljö.
Vi arbetar utifrån CRA- community Reinforcement Approach genom handfasta metoder som:
Återfallsprevention med kartläggning av missbruksmönster
MI- samtal
VTL-Vägen till Livet vårt program där vi bearbetar 7 olika teman, insikt,ärlighet,vilja,tro, förlåtelse, tillväxt och kroppen. Klienten får eget studiehäfte.
Folkhögskolestudier finns i samarbete med Dalkarlså folkhögskola, anpassade studier i tempo som passar gruppen
Egen sjuksköterska finns.

manualbaserade samtal utifrån CRA för den enskilde och
manualbaserade samtal utifrån CRA för den enskilde tillsammans med anhörig (är under utveckling)

kartläggning och målsättning i genomförandeplanen
aktiviteter/sysselsättning för att få social träning och hitta sådant man tycker om att göra
möjlighet till utsluss och sysselsättning på våra LP-kontakter runt om i landet
möjlighet för den som vill att få kontakt med Kristen församling och/eller LP-kontakt på hemorten

Geografi: 10 km från Skellefteå, två km till Ursvikens centrum.

Huvudman: LP-verksamhetens Ideella Riksförening

Org nr: 802404-3716

Upptagningsområde: hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till behandlingshemmet.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Har ramavtal med Kriminalvården.
Kan vårda enligt 27§ LVM samt enligt SoL. Behandlingshemmet är anpassat för att även passa rörelsehindrade. Personalhandledning finns

"LP-Ursviken" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Alkohol
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO