HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stennäs Behandlingshem

Postadress: Stennäs 16, SE-911 91 VÄNNÄS

Geografiskt läge: Stennäs behandlingshem är beläget nära naturen ca 3,5 mil utanför Umeå. Behandlingen sker på en Västerbottengård i Stennäs, 7 km utanför Vännäs.

Övriga upplysningar: Det finns två platser för bostadslösa. Även placering enligt 27§ LVM.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män