HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Hugin & Munin Behandlingshem

Tfn: 0703760118
Fax: 0612-138 38

Besöksadress: Björkgränd 1, Kramfors
Postadress: Björkgränd 1, 87234 Kramfors
Föreståndare: Peter Nordström
Placeringsansv: Ömer Sarac
Platsantal: 10
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp:

Hugin - Behandlingshem för män 21 till 40 år


Hugin Hvb hem erbjuder en hemlik och trygg miljö för vuxna män med psykisk funktionsnedsättning samt parallella beteenden - såsom missbruk/kriminalitet & psykisk ohälsa, med fokus på individuella lösningar. Vi ser hela människan utifrån ett salutogent förhållningssätt.

Vi jobbar efter 12 stegsstrukturen & KBT program, men tar även emot klienter som behöver ha medicinsk hjälp. Vi har professionell personal som jobbar dygnet runt. Vi har kompetens inom 12 steg, KBT, CRA, ESL, KSL, samt våld i nära relationer, och ÅP programmet. Vi har en psykodynamisk grundsyn och arbetar miljöterapeutiskt innehåll. Vi jobbar utifrån tidigare livserfarenheter och bygger upp deras starkare sidor. Men vårt fokus är på återhämtning och nya lösningar, för att möta vardagen i ett självständigt boende. Insatserna är individuellt anpassade och utformas i nära samarbete med den enskilde och handläggaren. Vår målsättning är att tillsammans utforma fungerande strukturer, rutiner och strategier som kan vara ett stöd i vardagen.

Tillstånd för HVB-placering enligt lagrum SoL 7.1.1. & LVM

Munin - Behandlingshem för kvinnor ålder 18 till 30 år


Munin Kvinnobehandling erbjuder trygg och professionell vård för kvinnor som behöver hjälp att komma ur sitt missbruk, psykisk ohälsa – och att inte falla tillbaka.

Här hjälps vi tillsammans åt, att bygga en ny stabil grund att stå på i livet. Ett steg i taget. Vi jobbar efter 12 stegsstrukturen, Individuella planeringar samt har innehåll med KBT program. Men tar även emot klienter, som behöver ha medicinsk hjälp. Vi har professionell personal som jobbar dygnet runt. Inom vår personalgrupp, har vi olika kompetenser. Bland annat: inom 12 steg, KBT, CRA, ESL, och våld i nära relationer samt ÅP programmet, individuella planeringar.

Munin är en litet kvinnoboende, som endast har 10st platser. 5st platser i premiären och 5st platser i Fas2.
Vi tror på en genuin grupp, samt att vi ska kunna tillgodose alla behov.
Hemtrevnad, förtroende och professionalism genomsyrar vår verksamhet.

Tillstånd för HVB-placering enligt lagrum SoL 7.1.1, LVU & LVM samt kontraktsvård

Behandlingsinnehåll: Hugin & Munin erbjuder en hemlik och trygg miljö för vuxna människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, parallella beteenden samt beroendesyndrom.
Här ser vi hela människan utifrån ett salutogent perspektiv.

Vi jobbar efter 12 stegsstrukturen & KBT behandling, och individuella planeringar.
Men vi tar även emot klienter som behöver medicinsk hjälp, eller har mediciner.
Vi har utbildad personal som arbetar dygnet runt utifrån 12 steg, KBT, CRA, ESL, ADL, våld i nära relationer, etc

Vi arbetar med
• 12-stegsstruktur
• KBT
• CRA/MRT/ADL
• Återfallsprevention
• ESL- Ett självständigt liv
• Missbruksbehandling
• Relationer
• Kriminalitet
• Anhörigvecka
• Våld i nära relationer
• Psykisk ohälsa
• Individuella planeringar

Vi har lång erfarenhet av målgruppen och mycket kompetent personal.

Geografi: Kramfors stad i Västernorrland. Avstånd till Sundsvall 12 mil, Stockholm 50 mil.
Flygplats finns i Sundsvall samt Kramfors. Resa med tåg från Stockholm 6 timmar.

Org nr: 556948-9239

Upptagningsområde: Hela landet.
Upphandlade ramavtal
15 september - 2021
Nu har vi upphandlat det nya ramavtalet, med ADDA/SKL.
Både för Munin och Hugin Hvb hem.
Hvb vuxna 2019 ( B-Behandlingshem ) - Gäller fr om 2021-09-15 till 2025-09-14

Språk: Svenska, Engelska, Turkiska, Arabiska, Finska, Persiska.

Övriga upplysningar: Referenser
Hugin Hvb hem –
• Emma Lundell / Flens Kommun: 0157–430371
• Maria T / Älmhults kommun: 0476 – 553 23
• Evelina Boström / Eskilstuna kommun: 016 710 4144
Munin Hvb hem –
• Madeleine Martinsson / Stockholmstad/Nacka: 08–7189693
• Marita Prodin / Kils kommun: 076-725 80 30
• Alexandra Johansson / Linköpingskommun: 013 – 262066

Vi kan erbjuda hämtningar.
Vi kan också erbjuda akutplacering.

"Hugin & Munin Behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
ART
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
CRA
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast kvinnor
Endast män
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO