HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Munin Hvb Hem

Tfn: 0703760118
Fax: 0612-138 38

Besöksadress: Björkgränd 1, Kramfors
Postadress: Björkgränd 1, 87234 Kramfors
Föreståndare: Peter Nordström
Placeringsansv: Ömer Sarac
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Unga vuxna kvinnor mellan 18-30 år med en beroendeproblematik.
10 platser - 5st i primärvården. Och 5st i halvvägshuset.
Tillstånd för HVB-placering enligt lagrum SoL 7.1.1, Lvu & Lvm samt kontraktsvård.

• Alkohol/Drogberoende
• Ätstörningar
• Sex– och relationsproblem
• Kriminalitet
• Självdestruktivitet
• Övergreppsproblematik

Behandlingsinnehåll: METOD
• Licensierade metoder för grupp- och individutveckling
• Kartläggning/mätning m ASI/ADAD,ASQ,SCL 90
• Vetenskaplig diagnostisering av beroende ADDIS och ADDIS-Ung
• Tolvstegsprogram i kvinnogemenskap
• MI– Motivational Interviewing
• MRT (Moral Recognation Therapy)
• ART- Aggression Replacement Traning
• KBT- Individuella stödsamtal


BEHANDLINGSPROGRAM
• Primärbehandling 3 månader
• Fördjupad behandling 3-6 månader
• Utslussbehandling, individuell planering
• Eftervård

Geografi: Kramfors stad i Västernorrland. Avstånd till Sundsvall 12 mil, Stockholm 50 mil.
Flygplats finns i Sundsvall samt Kramfors. Resa med tåg från Stockholm 6 timmar.

Org nr: 556948-9239

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten eller kriminalvården ansöker om vårdplats, genom att ta kontakt med föreståndaren.
Inför ett beslut om inskrivning, på Munin. Inskrivningsformulär -
Som är rekommenderat, ifrån Socialstyrelsen.

Språk: Svenska, Engelska, Turkiska, Arabiska, Finska

Övriga upplysningar: Referenser:
Madelen Flygare / Kiruna kommun - 0980-70 000
Alekcandra Hayderi / Älmhults kommun - 0476-55323
Birgitta Lundin / Kungälv kommun - 0303-239158
Linda Hedenskog / Ljusdals kommun - 0651-18403
Marita Prodin / Kils kommun - 076-725 80 30
Timrå kommun, Anna lindgren - 072 30 945 667
Umeå kommun, Benny Forsberg - 090-161000

Vi erbjuder hämtning.
Vi tar också covid 19 test, på plats.

"Munin Hvb Hem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ACT
ART
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
LVU
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO